Muzeum otrzymało od audytora zatrudnionego w urzędzie miejskim pismo, że zgodnie z zatwierdzonym przez burmistrza planem audytu na 2023 r. w instytucji zostanie przeprowadzony audyt wewnętrzny. Audytor był na rok upoważniony przez burmistrza do przeprowadzania audytu w jednostkach organizacyjnych gminy.
Czy gmina może przeprowadzać audyt wewnętrzny w muzeum?
Czy muzeum ma obowiązek udostępnić audytorowi przedstawiony przez niego wykaz dokumentów (lub ich skanów), takich jak między innymi listy płac pracowników, umowy cywilnoprawne, umowy najmu, zasady ewidencji zbiorów, protokół inwentaryzacji zbiorów oraz inne związane z ochroną zbiorów itp.?
Jak wobec tych wątpliwości zinterpretować zapis art. 5 Ustawy z 21 listopada 1996 r. o muzeach (dalej: ustawa o muzeach), z którego wynika, że podmioty tworzące muzea sprawują nad nimi nadzór?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.