Z uwagi na to, że w instytucji kultury pensje w większości przypadków były na poziomie minimalnej krajowej, dyrektor zaplanował podwyżki wynagrodzeń, które nie przekroczą środków ujętych na wynagrodzenia w planie finansowym i nie spowodują zwiększenia przyznanej dotacji podmiotowej. W części planu finansowego dotyczącej wynagrodzeń instytucja posiada oszczędności. Instytucja otrzymuje środki z dotacji w transzach, ale nie na zasadzie refundacji.
Razem z uchwałą dotyczącą przyznania dotacji na działalność bieżącą instytucji kultury w 2023 r. dyrektor otrzymał pismo, z którego wynika, że uruchomienie środków na podwyżki wynagrodzeń w 2023 r. wymaga bezwzględnie zgody zarządu powiatu (organizatora), a środki wypłacane przed decyzją zarządu nie będą refundowane. Pismo to nie miało rangi uchwały ani zarządzenia.
Czy dyrektor powinien bezwzględnie stosować się do zalecenia organizatora? Czy może zostać za ukarany za niezastosowanie się do takich zaleceń?
Czy organizator może wymagać od dyrektora instytucji kultury przedstawienia wniosku lub prośby o możliwość podwyższenia pensji pracownikom?
Czy dyrektor, jako osoba zarządzająca instytucją, samodzielnie podejmuje decyzje związane z podwyższeniem pensji pracownikom?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.