Czy w statucie instytucji kultury powinna znaleźć się informacja dotycząca trwania roku obrotowego, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: ustawa o rachunkowości), który wskazuje, że rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę?
Bardzo podobne przepisy dotyczące roku podatkowego zawiera art. 8 Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop). Czy w statucie należy określić rok podatkowy? Czy rok podatkowy musi się zawsze pokrywać z rokiem kalendarzowym?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.