godziny pracy

Prawo dyrektora do zmiany godzin pracy pracownika

Pracownik zatrudniony w instytucji kultury na ¾ etatu otrzymał zgodę od dyrektora na pracę w innej instytucji na ½ etatu. Jego godziny pracy dostosowano tak, aby mógł pogodzić oba etaty. W krótkim czasie pracownik zaczął jednak nadużywać zwolnień z pracy i urlopów (np. z powodu imprez czy spotkań w drugiej pracy), zaczął się do niej spóźniać, a nawet doszło do zmiany godzin pracy wcześniej ustalonych na piśmie. Pracownik zaczął także krytykować swoją macierzystą instytucję, przestał współpracować z zespołem w przygotowywaniu zaplanowanych i nowych imprez. Między instruktorami odpowiedzialnymi za imprezy zaczęły narastać konflikty, ponieważ pracownik nie wywiązywał się z powierzonych mu zadań. Dyrektor przeprowadził z pracownikiem kilka rozmów, ale jego zachowanie się nie zmieniło.

  • Czy dyrektor może zmienić pracownikowi wcześniej ustalone godziny pracy w macierzystej instytucji kultury, aby mógł mieć większą kontrolę nad wspomnianym pracownikiem?
  • Czy raz wyznaczonych godzin pracy w przypadku ¾ etatu nie można zmienić?

Praca w godzinach nadliczbowych w ruchomym czasie pracy w instytucji kultury

• Aby oszczędzić na wypłacaniu wynagrodzeń za godziny nadliczbowe, warto rozważyć wprowadzenie w instytucji ruchomego czasu pracy • Na potrzeby rozliczania dodatkowej pracy pracownika w ruchomym czasie pracy należy korzystać z definicji doby pracowniczej • Resort pracy stoi na stanowisku, że w niektórych przypadkach określenie rodzaju godzin nadliczbowych zależy od konkretnej sytuacji

Odpoczynek dobowy pracownika instytucji kultury

• Aby uelastycznić czas pracy instytucji kultury, można w niej wprowadzić system przerywanego czasu pracy • Wprowadzenie tego systemu czasu pracy pozwala efektywniej zaplanować pracę pracownika instytucji kultury i uniknąć kosztów pracy w godzinach nadliczbowych • Ponieważ system czasu pracy jest elementem regulaminu pracy — wprowadza się go tak samo jak nowe postanowienia do regulaminu pracy