komis

Nabywanie obrazów i rękodzieła od twórców ludowych w instytucji kultury

Instytucja kultury zamierza kupować obrazy i wyroby rękodzieła wykonane przez lokalnych artystów — najczęściej są to osoby nieprowadzące działalności gospodarczej.

  • W jaki sposób kupować te przedmioty, aby móc je później sprzedać i zaewidencjonować na kasie fiskalnej?
  • Czy z artystą można podpisać umowę komisową, a jeśli przedmiot zostanie sprzedany, wystawić umowę o dzieło?
  • Czy instytucja kultury ma obowiązek potrącać zaliczki na podatek od należności uzyskanych ze sprzedaży rękodzieła?

Przyjęcie w komis dzieł sztuki

Samorządowa instytucji kultury, która nie jest podatnikiem VAT, prowadzi sprzedaż komisową dzieł sztuki i wydawnictw, na rzecz osób fizycznych (artystów) i innych galerii. Z tytułu sprzedaży komisowej galeria pobiera dla siebie 10% prowizji. W jaki sposób należy księgować przyjęcie towaru do sprzedaży i w jakiej wartości? W jaki sposób ewidencjonować w księgach tę sprzedaż i rozliczać ją po zakończeniu okresu sprzedaży (danej wystawy), w tym zwrot niesprzedanych dzieł lub wydawnictw? W jaki sposób księgować sprzedaż gotówkową i za pomocą terminali osobom trzecim?

Księgowanie upominków przyjętych przez muzeum w komis

Muzeum przyjmuje w komis towary i upominki. Dla ułatwienia sprzedaży wyceniamy je kwotowo, zaokrąglając do pełnych złotych (ceny sprzedaży). Dostawca wystawia fakturę VAT (z adnotacją o możliwości zwrotu niesprzedanego towaru). Natomiast z twórcami ludowymi muzeum podpisuje umowę przyjęcia w komis. Na osobę materialnie odpowiedzialną sprzedającą dany towar według własnych cen sprzedaży wystawiamy dowód PZ. Faktury VAT dla firm wystawiamy na bieżąco i raz w miesiącu, paragon imienny wystawiamy na osobę rozliczającą się. Nasz program księgowy automatycznie generuje dowód Wz sprzedanego towaru. W przypadku gdy zwracamy niesprzedany towar, wystawiamy dowód Wz. Czy postępujemy słusznie? Jak prawidłowo zaksięgować w ewidencji i zadekretować towary przyjęte w komis?