kontakty z mediami

Konferencja prasowa i patronat medialny jako forma promocji instytucji kultury

  • Patronat medialny świetnie się sprawdza, jeśli instytucja organizuje wiele wydarzeń
  • Konferencja prasowa daje szanse na bezpośredni kontakt z przedstawicielami mediów
  • Bezpośredni kontakt z mediami może zaowocować częstszym poruszaniem przez nie spraw danej instytucji, a nawet stałą współpracą

Współpraca instytucji kultury z mediami

  • Współpraca instytucji kultury z przedstawicielami mediów jest bardzo cenna i ma wiele zalet
  • Każda instytucja powinna zabiegać o to, by w mediach pojawiało się o niej jak najwięcej informacji stawiającej ją w dobrym świetle, przekazującej najważniejsze przedsięwzięcia i cele placówki oraz promującej jej wizerunek
  • Pracownicy kultury muszą umiejętnie i efektownie współpracować z mediami oraz starać się wykorzystać możliwości, które daje dane medium

Jak zachowywać się w sytuacji kryzysowej?

• Sytuacja kryzysowa w instytucji kultury wcześniej czy później się pojawi • Kryzysu nie należy się bać — można przekuć go w cenną lekcję, która pozytywnie wpłynie na rozwój instytucji • W trudnych sytuacjach emocje są bardzo złym doradcą

Jak dobrze układać relacje instytucji kultury z mediami

• Instytucje kultury powinny docenić szerokie możliwości, jakie daje przekaz medialny • Należy współpracować z dziennikarzami przy tworzeniu relacji z imprez kulturalnych • Obiektywizm i rzetelność dziennikarzy to nie wszystko – potrzebny jest jeszcze profesjonalizm pracowników instytucji kultury