konto bankowe

Opisywanie dokumentów kosztowych

Oprócz przychodów z dotacji podmiotowej dom kultury posiada środki własne z tytułu sprzedaży biletów, wynajmu pomieszczeń. Środki te wpływają na jedno konto instytucji kultury.
Czy istnieje obowiązek oznaczania dokumentów kosztowych, z jakich środków zostały pokryte?
Czy pozostałe przychody otrzymywane przez instytucję mogą wpływać na to samo konto co dotacja podmiotowa?

Home banking w bibliotece

Biblioteka od kilku lat posiada elektroniczne konto bankowe, otrzymuje do niego hasła i wszystkich operacji bankowych dokonuje za pomocą komputera.

  • Czy biblioteka może prowadzić takie konto, czy powinna założyć home banking?
  • Czy prowadzenie elektronicznej bankowości jest obowiązkowe i jakie przepisy ten obowiązek regulują?

Wpłaty za usługi instytucji na konto bankowe a ewidencja za pomocą kasy fiskalnej

Centrum kultury sprzedaje bilety za gotówkę. Na jego konto wpływają też przelewy od osób fizycznych za zajęcia dla dzieci oraz za wynajem sal. Czy wpłaty na konto powinny być również ewidencjonowane za pomocą kasy fiskalnej?