opłaty za parking

Usługa parkingowa

Instytucja kultury uruchomiła usługę parkingową. Dodatkowo przewiduje się opłatę 500 zł za nieprzestrzeganie regulaminu parkingu (np.: w przypadku pozostawienia samochodu na noc).
Jaką stawką VAT opodatkowana jest usługa parkingowa oraz opłata za zgubienie biletu parkingowego?

Opłaty za autostradę, parkingi i bilety autobusowe jako dowody księgowe w ośrodku kultury

Ośrodek kultury organizuje wycieczki autokarowe i w związku z tym do działu księgowości spływają kwity za opłaty płatną autostradą oraz za postój autokaru. Poza tym na zajęcia pozalekcyjne w tym ośrodku uczęszcza młodzież, która dojeżdża autobusem PKS; potwierdzeniem przejazdu jest bilet. Na podstawie jakich dowodów księgowych (poza fakturami), ośrodek kultury może rozliczyć ponoszone wydatki? W jakie koszty należy zaewidencjonować wydatki związane z przejazdem płatną autostradą oraz postojem autokaru?