rozliczenie organizacji widowisk

Koszty poniesione przez współorganizatora koncertu

Wraz z agencją koncertową jesteśmy współorganizatorami festiwalu, który odbywa się w naszej siedzibie. Zgodnie z umową jesteśmy zobligowani do zabezpieczenia miejsc noclegowych dla artystów (wynagrodzenia za koncert płaci agencja) oraz zapłatę biletu lotniczego za artystę zagranicznego. Z umowy wynika, że pokrywamy 50% kosztów noclegów. Nie mamy danych personalnych artystów.
Czy w takiej sytuacji powinniśmy wystawić PIT-8C na każdą osobę, której zapewniamy nocleg i koszty podróży? Czy — na przyszłość — możemy postanowić, że na podstawie umowy organizator ponosi wszystkie koszty i zgodnie z tą umową obciąża nas fakturą VAT za współorganizację tego przedsięwzięcia?

Rozliczenie organizacji widowisk w księgach instytucji kultury

• Sposób ewidencji kosztów trzeba dopasować do potrzeb i specyfiki działalności • Koszty pośrednie i bezpośrednie najłatwiej ewidencjonować na kontach zespołu 5 • Plakaty informacyjne są kosztem reklamy widowiska