rozliczenie roczne

Jak rozliczyć stratę z lat ubiegłych w CIT-8?

Pytania dotyczą ujęcia straty w formularzu CIT-8.
Czy stratę z poz. 45 formularza CIT-8 można (należy) odjąć od wartości z poz. 89 załącznika CIT-8/O — chodzi o dochody przeznaczone na cele statutowe lub inne cele objęte zwolnieniem wolne od podatku, lecz niewydatkowane?
Czy stratę można jedynie odliczyć od dochodu — w części B.2. formularza CIT-8/O?

Nowe zasady składania formularzy podatkowych

• Formularze PIT, które sporządzają instytucje kultury jako płatnicy, oraz zeznanie CIT-8 trzeba składać w wersji elektronicznej • Składanie formularzy w wersji papierowej jest możliwe u płatników sporządzających formularze PIT dla nie więcej niż 5 podatników • Nowe zasady składania formularzy podatkowych mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.

Zeznanie podatkowe wdowy

Jestem dyrektorem biblioteki. W grudniu 2010 r. zmarł mój mąż — był emerytem, inwalidą II grupy. Planowaliśmy — jak co roku — wspólne rozliczenie podatkowe. Mąż dużo wydawał na lekarstwa i zawsze korzystał z tego tytułu z ulgi podatkowej. Czy mogę złożyć za 2010 r. wspólne zeznanie podatkowe, tak jak za życia męża i czy mogę odliczyć jego wydatki na leki? Byliśmy małżeństwem przez 30 lat.

Nasza córka wyszła za mąż w marcu 2010 r. Czy zięć może rozliczyć podatek wspólnie z córką? Córka nie pracuje, a jej mąż dobrze zarabia i wspólne rozliczenie byłoby dla nich bardzo korzystne.

W lutym instytucje kultury muszą sporządzić PIT za 2010 r.

• Instytucje kultury są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych • Dlatego mają obowiązek sporządzić odpowiednie formularze PIT • Otrzymują je pracownicy i urzędy skarbowe