studia pracownika

Dokształcanie pracownika — zwolnione od podatku i składek tylko po spełnieniu określonych warunków

Pracownik muzeum uzyskał zgodę dyrektora na sfinansowanie jednego semestru studiów podyplomowych. Naukę zaczął on z własnej inicjatywy, nie podpisał żadnej umowy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych z muzeum.
Czy kwotę dofinansowania należy opodatkować i oskładkować?