udostępnienie nieruchomości

Zwolnienie z czynszu najemcy nieruchomości instytucji kultury

Gmina, jako organizator miejskiego ośrodka kultury (MOK), przekazała mu na podstawie umowy użyczenia nieruchomości, w których może prowadzić swoją działalność. W części przekazanych MOK przez gminę nieruchomości działa państwowa szkoła muzycznej. Obecnie szkoła ta zwróciła się do dyrektora MOK o zwolnienie z opłat za wynajem. Dotychczas zwyczajowo ich nie ponosiła, ponieważ działała na rzecz lokalnej społeczności. Kto może podjąć skuteczną decyzję o zwolnieniu szkoły z opłat za najem? Czy powinien to zrobić dyrektor MOK czy organizator miejskiego ośrodka kultury (gmina) jako właściciel tych obiektów?

Nieodpłatne udostępnienie nieruchomości dla instytucji kultury

Nasz ośrodek kultury otrzymał od gminy w nieodpłatne użytkowanie nieruchomość (budynek kina). Czy powstał w związku z tym przychód? Nadmieniamy, że nieruchomość jest wykorzystywana wyłącznie dla celów prowadzonej działalności kulturalnej.