udostępnienie nieruchomości

Nieodpłatne udostępnienie sali zgodnie z umową

Gminny ośrodek kultury (GOK) zezwolił na nieodpłatne udostępnienie sali radzie sołeckiej na zorganizowanie zabawy tanecznej dla mieszkańców. Problem polega na tym, że ZAiKS nie może wystawić faktury na radę sołecką. Sołtys chce wpłacić równowartość tej faktury na konto GOK, a instytucja miałaby tylko pośredniczyć w transakcji, użyczyć danych do faktury i zrobić przelew, gdy wpłyną pieniądze od sołtysa.
Czy takie postępowanie będzie prawidłowe z punktu widzenia późniejszych sprawozdań i rozliczeń finansowych GOK?

Zwolnienie z czynszu najemcy nieruchomości instytucji kultury

Gmina, jako organizator miejskiego ośrodka kultury (MOK), przekazała mu na podstawie umowy użyczenia nieruchomości, w których może prowadzić swoją działalność. W części przekazanych MOK przez gminę nieruchomości działa państwowa szkoła muzycznej. Obecnie szkoła ta zwróciła się do dyrektora MOK o zwolnienie z opłat za wynajem. Dotychczas zwyczajowo ich nie ponosiła, ponieważ działała na rzecz lokalnej społeczności. Kto może podjąć skuteczną decyzję o zwolnieniu szkoły z opłat za najem? Czy powinien to zrobić dyrektor MOK czy organizator miejskiego ośrodka kultury (gmina) jako właściciel tych obiektów?

Nieodpłatne udostępnienie nieruchomości dla instytucji kultury

Nasz ośrodek kultury otrzymał od gminy w nieodpłatne użytkowanie nieruchomość (budynek kina). Czy powstał w związku z tym przychód? Nadmieniamy, że nieruchomość jest wykorzystywana wyłącznie dla celów prowadzonej działalności kulturalnej.