windykacja

Jak upomnieć się o zapłatę należności?

Gminny ośrodek kultury wynajmuje salę na różne imprezy. Jeden z odbiorców nie zapłacił należności. Pomimo telefonicznej interwencji wpłata nadal nie wpłynęła.
Jak powinna wyglądać procedura upomnienia się o należność od dłużnika?

Sprzedaż wierzytelności biblioteki a ochrona danych osobowych

Biblioteka publiczna prowadzi windykację należności poprzez wyspecjalizowane firmy, wyłaniane w drodze zapytania ofertowego. Efekty wieloletniej windykacji są jednak różne. Obecnie biblioteka planuje uruchomić proces windykacyjny z ostatnich 10 lat, a więc będą to sprawy windykowane już uprzednio.
Czy sprzedaż wierzytelności biblioteki jest zgodna z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej: ustawa o ochronie danych)?

Windykacja w bibliotece

Biblioteka prowadziła windykację poprzez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną. Wartość windykacji była systematycznie księgowana. Efekty wieloletniej windykacji są jednak różne.

  • Jak długo biblioteka może mieć roszczenie wobec czytelnika (dłużnika) o zapłatę zaległych kar z tytułu przetrzymywania książek?
  • Jeśli trwa to dłużej niż 4 lata, a windykacja nie przynosi efektów, to co można zrobić dalej?
  • Jakie przepisy pozwalają dyrektorowi instytucji kultury — biblioteki — anulować czytelnikom zadłużenie, które w dużej bibliotece sięga ogółem setek tysięcy złotych i na jakich zasadach przeprowadzić taką operację?