zakup zabytków

Zakup zabytku z USA

Jakie dokumenty są niezbędne przy zakupie zabytku z USA dla muzeum?

Rozliczenie dotacji na zakup muzealiów

Muzeum realizuje projekt z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN). Projekt dotyczy zakupu kolekcji muzealnych — tabliczek glinianych — na łączną kwotę 32 000 zł, z czego:

  • 25000 zł przekazało MKiDN jako środki inwestycyjne,
  • 6000 to środki inwestycyjne od organizatora (jako wkład własny) oraz
  • 1000 zł to wkład własny muzeum z dotacji bieżącej na wydruk folderu informacyjnego.

Zabytki zostały zakupione na podstawie umowy sprzedaży od osoby fizycznej na kwotę 31 000 zł. Muzeum zapłaciło podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 620 zł ze środków bieżących, ponieważ nie został on uwzględniony w projekcie. W jaki sposób zaksięgować wpływ dotacji oraz jak powinna wyglądać ewidencja poszczególnych operacji?

Czy zakup muzealiów i eksponatów muzealnych jest wydatkiem strukturalnym?

Czy zakupy muzealiów i eksponatów muzealnych są zaliczane do wydatków strukturalnych?

Jak zminimalizować ryzyko nabycia zabytku pochodzącego z wątpliwych źródeł?

• Nabycie obiektu wątpliwego pochodzenia może narazić pracowników instytucji kultury na odpowiedzialność karną • Przed zakupem koniecznie trzeba sprawdzić obiekt w bazach dostępnych w kraju i za granicą • Bezwzględnie należy przechowywać całą dokumentację związaną z nabyciem obiektu

Na co zwrócić uwagę przy nabywaniu zabytków ruchomych przez instytucje kultury?

• Na instytucji kultury jako właścicielu zabytku wpisanego do rejestru lub ewidencji zabytków ciąży wiele obowiązków • Nabywając dzieła, instytucja kultury musi liczyć się z niebezpieczeństwem zakupu obiektu pochodzącego z nielegalnego źródła • Dlatego przed nabyciem należy sprawdzić źródło pochodzenia zabytku oraz prowadzić dokumentację podjętych działań