zwolnienie z obowiązku instalowania kas

Dwa programy do fakturowania

W samorządowej instytucji kultury niedługo zostanie uruchomione kino i z tego względu do kasy biletowej został zakupiony specjalny system elektronicznej sprzedaży biletów, który ma także możliwość wystawiania faktur. W ten sposób instytucja będzie miała dwa programy — na jednym będzie ewidencjonowana sprzedaż biletów, a na drugim — wynajem i opłaty za zajęcia. Dokumenty wystawiane z każdego z nich będą miały swoje kolejne numery i serie (oznaczenie literowe).
Czy instytucja może mieć dwa programy do fakturowania?
Czy fiskalizowanie faktur polega na wydrukowaniu paragonu dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, czy tylko dla osób fizycznych?

Kasa fiskalna po przekroczeniu limitu sprzedaży 20 000 zł obowiązkowa w instytucji kultury

Instytucja kultury od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej otrzymuje wpłaty za zajęcia choreografii, zajęcia plastyczne czy wynajem sali. Wpływy z tego tytułu za rok 2016 wyniosły 70 000 zł.
Czy instytucja kultury ma od tego roku obowiązek wprowadzenia kasy fiskalnej?

Przekroczenie limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia z obowiązku instalowania kas fiskalnych w bibliotece

Jesteśmy biblioteką publiczną. Nie jesteśmy czynnym podatnikiem podatku VAT. W ubiegłym roku przychody własne biblioteki (usługi ksero, sprzedaż książek używanych, sprzedaż makulatury, kary za nieterminowy zwrot książek i inne) nie przekroczyły kwoty 50 000 zł. Wszystkie przychody przeznaczamy na działalność statutową. Czy w związku z tym będziemy mieć obowiązek wprowadzenia kas fiskalnych w instytucji?