Instytucja kultury w 2012 r. sporządziła bilans, który zatwierdziła rada gminy. W 2013 r. w bilansie małej instytucji kultury z poprzedniego roku odkryto niedopatrzenie. Błąd został skorygowany o kwotę 18 000 zł, ale spowodowało to powstanie straty przewyższającej fundusz podstawowy instytucji.

  • Czy instytucja powinna zwrócić się do organizatora o wydanie uchwały w sprawie dalszego postępowania z powstałą stratą?
  • Czy organizator może wyrównać stratę, podnosząc dotację albo przekazując dotację celową na pokrycie straty?
  • Czy organizator może nakazać instytucji wprowadzenie oszczędności i pokrywanie straty przez kolejne lata?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.