Niezależnie od przyjętego systemu pracy dyrektor instytucji może zobowiązać pracownika do pracy w niedzielę. Wpisuje ten dzień w harmonogram planowanego czasu pracy.

  • Czy instytucja kultury na podstawie art. 15110 pkt 9 lit. h Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp) może taką pracę w niedzielę zaplanować i wpisać do harmonogramu? Na jakiej zasadzie ma pracownik odebrać tę niedzielę — czy wystarczy wpisać w harmonogramie inny dzień wolny, czy też musi pisać podanie o zwrot innego dnia wolnego za pracującą niedzielę?
  • Czy zobowiązanie pracownika do pracy w niedzielę należy podać mu do wiadomości przed okresem rozliczeniowym? Jeśli jednak okaże się np. na tydzień przed imprezą, że pracownik jest potrzebny w niedzielę, to czy będzie to już traktowane jako nieuprawniona praca w godzinach nadliczbowych?
  • Czy również w instytucji kultury obowiązuje zasada, że pracownikowi przysługuje zawsze ustalony jeden dzień wolny od pracy (z reguły jest to niedziela)? Jeśli bowiem np. w równoważnym systemie pracy dyrektor zaplanuje pracę w taki sposób, że w ciągu okresu rozliczeniowego zdarzy się, że pracownik będzie pracował we wszystkie dni tygodnia, to czy może się to odbyć bez tzw. nadgodzin?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.