Dyrektor gminnego ośrodka kultury otrzymał od wójta zarządzenie, w którym odwołuje go z dotychczas pełnionej funkcji z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia bez świadczenia pracy i informuje o konieczności wykorzystania urlopu wypoczynkowego w czasie trwania wypowiedzenia. Jako powód odwołania wójt podał naruszenie przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem polegające na kwestionowaniu możliwości przeprowadzenia przez wójta gminy kontroli doraźnej oraz na całkowitym uniemożliwieniu przeprowadzenia wójta gminy zaplanowanej kontroli doraźnej w GOK w zakresie udzielonej instytucji kultury dotacji podmiotowej. Wójt zarzucił także dyrektorowi GOK całkowite nierespektowanie jego zwierzchnictwa służbowego (m.in. poprzez nieudzielenie wójtowi informacji o liczbie dni zaległego urlopu dyrektora). Z uwagi na brak zastępcy i udzielone upoważnienie zwykłego zarządu tego samego dnia dla prawidłowego funkcjonowania instytucji kultury dyrektor udzielił pełnomocnictwa rodzajowego pracownikowi GOK. Wójt natomiast poinformował pracowników GOK, że od tego dnia w związku z odwołaniem ze stanowiska dyrektor nie ma prawa świadczyć pracy.
Czy w okresie wypowiedzenia bez świadczenia pracy dyrektor może odwołać pełnomocnictwo udzielone jednemu z pracowników z uwagi na jego nielojalność i działania na szkodę ośrodka oraz udzielić pełnomocnictwa innej osobie?
Czy dyrektor może w tym czasie wypowiadać umowy o pracę?
Czy wójt, nie będąc pracodawcą dyrektora, może zlecać mu wykorzystanie urlopu wypoczynkowego oraz zakazać świadczenia pracy?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.