dofinansowanie

Koszty poniesione przed podpisaniem umowy o realizację projektu

W 2020 r. instytucja złożyła do urzędu marszałkowskiego projekt dotyczący termomodernizacji budynku ośrodka kultury. Projekt został opracowany i zapłacony w 2019 r. Podpisanie umowy o realizację projektu nastąpiło w listopadzie 2020 r. Koszt projektu jest wydatkiem kwalifikowanym.
Czy prawidłowe jest otworzenie konta „Środki trwałe w budowie” dopiero w momencie podpisania umowy?

Zwrot kwoty dofinansowania do studiów przez pracownika

W maju 2020 r. biblioteka ze środków z dotacji podmiotowej przekazywanej przez organizatora sfinansowała pracownikowi studia podyplomowe. Zgodnie z zawartą wtedy umową, w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika przed okresem 3 lat od czasu dofinansowania studiów, kwota dofinansowania podlega zwrotowi. Niedawno bibliotekarz złożył wypowiedzenie umowy o pracę i w związku z tym zwrócił dofinansowanie do studiów.
Czy zwróconą kwotę należy potraktować jako środki własne instytucji kultury, czy też jako zwrot środków dotacji podmiotowej, które należy oddać organizatorowi?

Rozliczenie grantu w księgach rachunkowych

Instytucja kultury podpisała umowę o powierzenie grantu. Czas realizacji zadania do końca roku, a środki zostaną przyznane po zakończeniu zadania, najprawdopodobniej już w nowym roku obrotowym. W projekcie będzie wystawiona jedna faktura.
Jak to ująć w księgach?

Pomoc finansowa dla stowarzyszenia

Współpracujące z biblioteką stowarzyszenie stara się o pozyskanie środków na realizację swoich celów.
Czy biblioteka może wesprzeć finansowo działalność stowarzyszenia, jeśli realizuje ono cele statutowe biblioteki?
Jeśli tak, to na jakiej podstawie i w jakiej formie?

Ewidencja dofinansowania do imprezy w euro

Instytucja kultury otrzymała dofinansowanie do imprezy z Programu Współpracy INTERREG o wartości w 8987 euro, co na złotówki daje kwotę 38 188,92 zł, obliczone wg kursu Europejskiego Banku Centralnego (EBC) 0,23533 zł za euro. Zwrot środków nastąpi w roku następnym na konto walutowe.
Na jakie konto zaksięgować 38 188,92 zł i jak przedstawić tę kwotę w bilansie?

Zabezpieczenie środków na realizację projektu w przyszłym roku

Instytucja kultury ma zamiar przystąpić do realizacji projektu ze środków unijnych. Czy można sfinansować inwestycję z dotacji podmiotowej? Czy może to być uznane za podwójne finansowanie? Czy instytucja, podpisując umowę jeszcze w tym roku, powinna zapewnić środki finansowe również wtedy, gdy inwestycja będzie realizowana w przyszłym roku kalendarzowym? Jeżeli tak, to jaką formę powinno przyjąć to zabezpieczenie: czy ma to być umowa kredytu, promesa udzielenia kredytu czy jeszcze inna forma?