Polski Ład 2022

Oświadczenie podatnika o stosowaniu pomniejszenia zaliczki na podatek przez płatnika

  • Od 1 stycznia 2023 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące oświadczeń o stosowaniu pomniejszenia zaliczek przez płatników
  • Obecnie oświadczenie takie składa się pracodawcy na formularzu PIT-2, a po zmianach będzie można złożyć go także na wzorze obowiązującym u płatnika
  • Nowością jest możliwość złożenia oświadczenia także przez zleceniobiorcę, a ponadto możliwość złożenia go aż trzem płatnikom — obecnie PIT-2 składa się jednemu pracodawcy

Ulga dla seniorów w trakcie roku

Pracownik jest w wieku emerytalnym i będzie pracował do końca lutego 2022 r., korzystając z tzw. ulgi dla seniorów. Jego wynagrodzenie za dwa miesiące i emerytura od marca nie przekroczy w roku podatkowym kwoty ulgi 85 528 zł.
Czy przy rozliczeniu rocznym będzie musiał zwrócić nienaliczony podatek?
Czy lepiej odprowadzić zaliczki na podatek?

Przedłużenie terminów płatności nadwyżki zaliczek na podatek dochodowy

Czy to prawda, że obowiązujące od 8 stycznia br. Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (dalej: rozporządzenie) jest niezgodne z prawem?
Czy można przewidzieć, co się stanie w razie niestosowania lub stosowania tego rozporządzenia?

Minimalny podatek dochodowy w instytucji kultury

Teatr będący samorządową instytucją kultury przeznacza dochody na cele statutowe.
Czy ma on obowiązek zapłaty podatku minimalnego w podatku dochodowym od osób prawnych od 2022 r.?

Obowiązek zapewnienia płatności bezgotówkowych

Ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: Polski Ład) stanowi, że przedsiębiorcy od 1 lipca 2022 r. będą musieli zapewnić swoim klientom możliwość płacenia drogą elektroniczną, czyli za pośrednictwem terminala, telefonu lub przelewu. Obowiązek ten obejmuje przedsiębiorców, którzy podlegają obowiązkowi instalowania kas fiskalnych, tj. takich, których roczny przychód przekracza 20 000 zł. Samorządowe instytucje kultury nie figurują w rejestrach przedsiębiorców, ale bardzo często — ze względu na przekroczenie limitu 20 000 zł obrotu na rzecz osób fizycznych — podlegają obowiązkowi ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych.
Czy samorządowe instytucje kultury również będą podlegały obowiązkowi zapewnienia klientom możliwości płacenia drogą elektroniczną?

Polski Ład: preferencje podatkowe dla podmiotów wspierających kulturę

  • Podmioty prowadzące działalność gospodarczą mogą odliczyć od dochodu 50% kosztów poniesionych na działalność kulturalną
  • Odliczenie dotyczy także poniesionych wydatków związanych z zabytkiem nieruchomym
  • Wolny od podatku jest też przychód z tytułu sprzedaży zabytku ruchomego muzeum lub bibliotece

Polski Ład: nowe zasady naliczania listy płac od 2022 r.

  • Od tego roku znacząco zmieniają się zasady naliczania płac pracowników instytucji kultury
  • Niektórzy pracownicy skorzystają z ulgi dla tzw. klasy średniej
  • Na zerową stawkę PIT mogą liczyć osoby poniżej 26. roku życia oraz emeryci