przychód dla pracowników

Udostępnienie lokali firmowych pracownikom

Instytucja kultury zamierza nieodpłatnie udostępnić swoim pracownikom salę na ich uroczystości rodzinne.
Czy dyrektor instytucji może wydać w tej sprawie zarządzenie?
Jeśli tak, to czy wartość tego świadczenia wlicza się do dochodów pracowniczych opodatkowanych i oskładkowanych?
Jaki wpływ miałoby to na rozliczenie zeznania CIT-8 (w jakiej pozycji należałoby wykazać tę kwotę)?

Przychód pracownika z tytułu wygranej w konkursie

Gminna biblioteka publiczna ogłosiła konkurs otwarty na rzeźbę i malarstwo na szkle. Wzięło w nim udział kilkunastu twórców z całej Polski. Jednym z laureatów konkursu została również osoba zatrudniona w bibliotece na podstawie umowy o pracę. Nagroda wyniosła 500 zł.
Czy taką nagrodę należy doliczyć do wynagrodzenia pracownika?
Czy twórcę rzeźby można traktować jak każdego innego uczestnika konkursu?

Wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika

Instytucja kultury kupiła samochód, który w założeniu ma służyć dyrektorowi do realizowania jego obowiązków służbowych. Dyrektor instytucji używa tego samochodu także do celów prywatnych.
Na podstawie jakich dokumentów rozliczyć prywatne jazdy?
Czy za prywatne jazdy należy naliczyć podatek? Jeśli tak, to jak zakwalifikować taki przychód?

Przekazanie pracownikom orkiestry egzemplarzy płyty z jej nagraniami to nieodpłatne świadczenie

W orkiestrze symfonicznej każdemu pracownikowi przysługuje egzemplarz płyty z nagraniami orkiestry.
Czy płyty należy potraktować jako świadczenia w naturze?

Używanie samochodu służbowego w celach prywatnych

Wykonując swoje obowiązki pracownicze, pracownik oddziału muzeum korzysta z samochodu służbowego. Zdarza się też, że samochód ten wykorzystuje w celach prywatnych. Uzyskuje w ten sposób nieodpłatne świadczenie, które — jak należy rozumieć — jest przychodem ze stosunku pracy.

  • Jak wylicza się wartość tego przychodu?
  • Czy dotyczy to także osób niebędących pracownikami?

Nieodpłatne świadczenia dla pracowników w najnowszym wyroku Trybunału Konstytucyjnego

• Przychodem jest nieodpłatne świadczenie, które pracownik otrzymał i odniósł korzyść majątkową z tego tytułu • Przychód u pracownika nie powstanie, gdy świadczenie jest realizacją interesu i obowiązków pracodawcy, takich jak np. przeprowadzenie badań okresowych, zorganizowanie imprezy integracyjnej • Nie można utożsamiać braku przychodu ze zwolnieniem przedmiotowym

Spotkanie wigilijne a przychód dla pracowników

W naszym domu kultury organizujemy spotkania okolicznościowe, najczęściej z okazji Wigilii Bożego Narodzenia. Zwykle są to spotkania dla pracowników i współpracowników (zleceniobiorców), ale czasem zapraszamy też dzieci tych osób. W trakcie spotkania serwowany jest skromny tradycyjny posiłek, przy okazji wręczamy także paczki świąteczne i talony na zakup artykułów spożywczych. Przy czym te świadczenia rzeczowe, tj. paczki i talony, przyznajemy w zależności od wysokości dochodu danego pracownika.
W takiej sytuacji po stronie pracowników powstaje przychód, ale czy można wskazać sytuację, gdy świadczeń tych nie trzeba będzie opodatkowywać?