służba wojskowa

Pracownik powołany do wojska

Gminne centrum kulturalno-biblioteczne zatrudniło na 4 miesiące stażystę na umowę o pracę na pół etatu. Po jakimś czasie, ale jeszcze przed upływem tych 4 miesięcy, pracownik dostarczył kartę powołania do służby przygotowawczej.
Co dalej z jego umową o pracę?
Jakie przygotować dokumenty i jak naliczyć odprawę?

Okres odbywania służby wojskowej wlicza się do stażu pracy

Pracownik, zatrudniony w instytucji kultury od 1 lipca 2012 r., dostarczył w lutym 2015 r. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych i kopię książeczki wojskowej potwierdzającej odbycie służby wojskowej.

  • Czy okresy wskazane w tych dokumentach należy uwzględnić przy obliczaniu dodatku za wieloletnią pracę i przy wymiarze urlopu wypoczynkowego?
  • Czy pracownikowi należy wyrównać dodatek za wieloletnią pracę od dnia zatrudnienia?