VAT a dotacja

Przekazanie sfinansowanego dotacją środka trwałego do bezpłatnego korzystania osobom trzecim a VAT

Instytucja kultury otrzymała dotację unijną na zakup lodowiska suchego. Zgodnie z umową dotacji przez 5 lat instytucja nie może pobierać opłat za wstęp na nie. Jednak instytucja kultury zamierza ewidencjonować liczbę odwiedzających i odprowadzać VAT należny od tych nieodpłatnych wejść.

  • Jakie konsekwencje w VAT ma budowa i nieodpłatne udostępnianie lodowiska?

Rozliczenie kasowe dotacji podmiotowej — kwota brutto czy netto?

Ewidencjonując rozliczenie kasowe wydatków na koncie pozabilansowym, należy ująć kwotę netto czy brutto? Instytucja jest podatnikiem VAT. Jaka kwota z faktury kontrahenta jest wydatkiem — netto czy brutto?