poczta

Brak potwierdzenia zapłaty za przesyłkę

Samorządowa instytucja kultury nabyła na podstawie umowy sprzedaży klocki LEGO®, które będzie wykorzystywać podczas prowadzonych z dziećmi zajęć z robotyki. W umowie określono formę płatności — za pobraniem. Kurier dostarczający przesyłkę odebrał od instytucji kultury należność wynikającą z umowy w momencie dostarczenia przesyłki, instytucja nie otrzymała żadnego potwierdzenia odebrania gotówki przez kuriera.
Czy zapis w umowie „za pobraniem” wystarczy do uznania czynności za prawidłową?

Ewidencja znaczków pocztowych

Czy instytucje kultury muszą prowadzić ewidencję znaczków pocztowych?
Jak ująć w księgach rachunkowych zakup znaczków?
Czy faktury zakupu znaczków ujmować w ewidencji VAT?

Fikcja odebrania awizowanej przesyłki w czasie epidemii

Czy w czasie epidemii COVID-19 nadal obowiązuje zasada, że awizowane i nieodebrane przesyłki uznaje się za doręczone?

Agencja pocztowa w instytucji kultury w pytaniach i odpowiedziach

  • Instytucje kultury — o ile mają w statucie możliwość prowadzenia działalności gospodarczej — mogą prowadzić agencję pocztową
  • Wpływy z pobieranych opłat pocztowych wlicza się do przychodów instytucji
  • Pracownikowi, który dodatkowo zajmuje się agencją pocztową, warto przyznać dodatek specjalny albo zawrzeć z nim dodatkową umowę-zlecenie