rejestr instytucji kultury

Opłata skarbowa za odpis pełny z rejestru instytucji kultury

Czy biblioteka publiczna powinna uiścić opłatę skarbową za odpis pełny z rejestru instytucji kultury dotyczący tej biblioteki?

Podpisywanie odpisu z rejestru instytucji kultury

Czy prawidłowe jest podpisanie odpisu z rejestru instytucji kultury przez kierownika komórki organizacyjnej, który nie jest osobą sporządzającą odpis, i czy poprawne jest zamieszczanie na odpisie zapisu „za zgodność z oryginałem”?

Rejestr instytucji kultury

Co powinien zawierać rejestr instytucji kultury?
Czy w księdze rejestrowej powinny znaleźć się informacje, czy i jaką działalność gospodarczą prowadzi instytucja, np. wynajem sal?