rozwój osobisty

Silny pracownik to silna instytucja, czyli kreowanie marki pracownika w instytucji kultury

  • Coraz większa specjalizacja instytucji kultury wymaga zatrudniania ekspertów w konkretnych dziedzinach
  • Rozwój pracowników jest warunkiem rozwoju całych instytucji
  • Pracownik instytucji kultury zajmuje ważne miejsce nie tylko w organizacji, ale także w społeczności lokalnej, co trzeba wykorzystać w budowaniu jego silnej marki osobistej

Planowanie roczne rozwoju instytucji kultury i jej pracowników — co robić, żeby nie poprzestać tylko planie?

  • Stawianie celów rozwojowych — czy to dla całej instytucji, czy pojedynczych pracowników — wydaje się karkołomnym zadaniem po niestabilnym 2020 roku
  • Cele instytucji na cały rok powinny być zgodne z długoterminową strategią instytucji
  • Cele rozwojowe należy przedstawić pracownikowi; powinny one uwzględniać jego chęci, motywacje i potencjał

Co zrobić, aby mieć codziennie godzinę więcej czasu dla siebie?

• Trzeba sporządzić listę rzeczy do zrobienia, którą na bieżąco będzie się uzupełniać w ciągu dnia, i zacząć od zadania najważniejszego • Nie wolno bać się delegowania zadań pracownikom, którzy są w stanie je wykonać • Warto zadbać, aby jak najwięcej pracowników posiadało umiejętność organizacji swojej pracy — dzięki temu są mniej zestresowani i przepracowani oraz mogą pracować bardziej efektywnie

Jak wykorzystać urlop do własnego rozwoju zawodowego i rozwoju instytucji?

• Urlop i wakacje to czas uzupełniania braków w wiedzy oraz zapoznanie się z nowościami w branży, a także nowymi trendami w marketingu czy zarządzaniu • Można na spokojnie pokusić się o opracowanie pomysłów programowych na nowy sezon • W czasie podróży trzeba koniecznie zwiedzić tamtejsze instytucje kultury i przy okazji podejrzeć, jakie są nowe trendy w kulturze i jej wystawianiu