strategia rozwoju

Jak dowiedzieć się, co robimy dobrze, czyli diagnoza instytucji kultury

• Diagnoza instytucji pozwala wskazać najlepsze dla instytucji kierunki rozwoju • Aby diagnoza była miarodajna, warto zaczerpnąć z doświadczenia innych • Diagnoza nie jest wytykaniem błędów, lecz szansą przeprowadzenia zmian

Jak dobrze przygotować się do opracowania strategii instytucji kultury?

• Strategia instytucji to długofalowa koncepcja jej rozwoju, która określa dalekosiężne cele i sposoby ich osiągnięcia • Określenie oczekiwań wobec strategii pozwoli uniknąć rozczarowań i wskazać obszary wymagające zmian czy modyfikacji • Im większy udział pracowników w tworzeniu strategii, tym łatwiej jest później wdrażać podjęte decyzje

Prosta droga do celu, czyli strategia rozwoju instytucji kultury

• Strategia odnosi się do przyszłości: celów, do których dąży instytucja kultury, oraz sposobów ich realizacji • Jest narzędziem pozwalającym racjonalnie i elastycznie zarządzać instytucją • Aby strategia była skuteczna, nie może pozostać jedynie zapisem na papierze