strategia rozwoju

Automatyzacja — czy roboty przejmą nasze obowiązki? Jaki typ pracy takim przejęciem jest najbardziej zagrożony?

  • Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 10 lat zniknie nawet 30% znanych nam obecnie zawodów
  • Szacuje się, że maszyny będą w stanie wykonywać zupełnie nowe zadania, które są niemożliwe dla człowieka
  • Zawody najtrudniejsze w automatyzacji to zawody oparte na kreatywności i kontakcie z ludźmi, a z tego właśnie składa się większość działań instytucji kultury

Jak dowiedzieć się, co robimy dobrze, czyli diagnoza instytucji kultury

• Diagnoza instytucji pozwala wskazać najlepsze dla instytucji kierunki rozwoju • Aby diagnoza była miarodajna, warto zaczerpnąć z doświadczenia innych • Diagnoza nie jest wytykaniem błędów, lecz szansą przeprowadzenia zmian

Jak dobrze przygotować się do opracowania strategii instytucji kultury?

• Strategia instytucji to długofalowa koncepcja jej rozwoju, która określa dalekosiężne cele i sposoby ich osiągnięcia • Określenie oczekiwań wobec strategii pozwoli uniknąć rozczarowań i wskazać obszary wymagające zmian czy modyfikacji • Im większy udział pracowników w tworzeniu strategii, tym łatwiej jest później wdrażać podjęte decyzje

Prosta droga do celu, czyli strategia rozwoju instytucji kultury

• Strategia odnosi się do przyszłości: celów, do których dąży instytucja kultury, oraz sposobów ich realizacji • Jest narzędziem pozwalającym racjonalnie i elastycznie zarządzać instytucją • Aby strategia była skuteczna, nie może pozostać jedynie zapisem na papierze