wydatki na przełomie roku

Wykorzystanie środków dotacji podmiotowej na przełomie roku

Pytanie dotyczy kosztów na przełomie roku.

  • Ze środków jakiej dotacji należy płacić rachunki, które instytucja kultury otrzymała w 2015 r., a które dotyczą roku poprzedniego?
  • Czy rachunki te należy pokryć z dotacji otrzymanej w 2014 r., czy już z dotacji z 2015 r.?

Koszty energii cieplnej w instytucji kultury

Instytucja kultury z tytułu zużycia energii cieplnej zapłaciła za 2012 r. kwotę 5000 zł. Opłaty były dokonywane w ratach na podstawie umowy. Zapłacone zaliczki były ewidencjonowane w księgach:

    
  • Wn 761 „Pozostałe koszty operacyjne”,
  • Ma 201 „Rozrachunki z dostawcami”.

W grudniu 2012 r. instytucja kultury otrzymała notę obciążeniową na kwotę 12 500 zł tytułem rozliczenia całkowitego zużycia energii cieplnej w 2012 r. Jak instytucja kultury powinna zaksięgować pozostałą kwotę 7500 zł?