zmiana czasu pracy

Zmiana godzin pracy instytucji kultury

Wójt gminy wydał zarządzenie w sprawie zmiany obowiązujących godzin pracy w urzędzie i instytucja kultury też ma wprowadzić takie same godziny pracy od grudnia tego roku. Obecnie instytucja nie posiada regulaminu pracy.
Jaką podstawę prawną należy podać w zarządzeniu dyrektora instytucji?

Zmiana godzin pracy pracownika

Dyrektor instytucji kultury chce zmienić godziny pracy pracownicy zatrudnionej na pół etatu jako sprzątaczka, które ustalił poprzedni dyrektor.
Jak prawidłowo zmienić godziny pracy takiemu pracownikowi?
Czy należy zmienić zakres obowiązków, czy zrobić to poprzez ustalenie harmonogramu pracy?

Prawo dyrektora do zmiany godzin pracy pracownika

Pracownik zatrudniony w instytucji kultury na ¾ etatu otrzymał zgodę od dyrektora na pracę w innej instytucji na ½ etatu. Jego godziny pracy dostosowano tak, aby mógł pogodzić oba etaty. W krótkim czasie pracownik zaczął jednak nadużywać zwolnień z pracy i urlopów (np. z powodu imprez czy spotkań w drugiej pracy), zaczął się do niej spóźniać, a nawet doszło do zmiany godzin pracy wcześniej ustalonych na piśmie. Pracownik zaczął także krytykować swoją macierzystą instytucję, przestał współpracować z zespołem w przygotowywaniu zaplanowanych i nowych imprez. Między instruktorami odpowiedzialnymi za imprezy zaczęły narastać konflikty, ponieważ pracownik nie wywiązywał się z powierzonych mu zadań. Dyrektor przeprowadził z pracownikiem kilka rozmów, ale jego zachowanie się nie zmieniło.

  • Czy dyrektor może zmienić pracownikowi wcześniej ustalone godziny pracy w macierzystej instytucji kultury, aby mógł mieć większą kontrolę nad wspomnianym pracownikiem?
  • Czy raz wyznaczonych godzin pracy w przypadku ¾ etatu nie można zmienić?

Zmiana godzin pracy w ośrodku kultury

Ośrodek kultury był dotychczas czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 21:00. W instytucji obowiązywał równoważny system czasu pracy rozliczany w okresach miesięcznych. Nowy dyrektor chce zmienić godziny otwarcia instytucji na od 10:00 do 18:00 i ta zmiana dotyczyć ma też wszystkich pracowników. Jakim zarządzeniem dokonuje się takiej zmiany i czy musi być ona uzgodniona z organizatorem i załogą (większość pracowników dojeżdża i taki sztywny czas pracy spowoduje trudności w związku z korzystaniem ze środków komunikacji publicznej)? Czy i w jaki sposób pracownik może się odwołać od takiej niekorzystnej dla niego decyzji?

Praca w niedziele i święta oraz zmiana harmonogramów czasu pracy w instytucjach kultury

• Praca w soboty i niedziele w zakładach prowadzących działalność kulturalną jest dopuszczalna • Praca w dni ustawowo wolne od pracy nie może prowadzić do przekroczenia 48 godzin pracy tygodniowo i naruszenia prawa pracownika do tzw. dobowego odpoczynku • Pracodawca może z 8 do 12 godzin przedłużyć dobowy czas pracy