Poradnik Instytucji Kultury 04/2013

Ponownie obniżono stawkę odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Od 7 marca 2013 r. stawka podstawowa odsetek za zwłokę wynosi 11,5%, a obniżona — 8,63%.

Powołano pełnomocnika rządu w sprawie finansów publicznych

W Dz.U. z 1 marca 2013 r. pod poz. 280 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 25 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych.

Program współpracy między Polską i Mołdawią w sprawie kultury

W Dz.U. z 4 marca 2013 r. pod poz. 284 opublikowano Program wykonawczy między rządem RP i rządem Republiki Mołdawii w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2012–2014 (dalej: program).

Trzeci nabór wniosków do Priorytetu „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”

Operator Priorytetu „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” — Instytut Książki — ogłasza trzeci nabór wniosków dla wnioskodawców, którzy ubiegają się o dofinansowanie od 2013 r. Termin składania wniosków upływa 24 maja 2013 r. Obowiązkowe jest złożenie wniosku poprzez portal systemu EBOI.

Do 20 maja można składać wnioski o stypendium im. Albrechta Lemppa

To nowa wspólna inicjatywa Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytutu Książki i Literarisches Colloquium Berlin.

Tegoroczny budżet na promocję czytelnictwa wyższy o 200%

7 813 000 zł — tyle Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski przeznaczył na tegoroczny budżet priorytetu „Promocja czytelnictwa”.

Nagroda im. Cypriana Kamila Norwida dla twórców z Mazowsza

Do 30 kwietnia 2013 r. instytucje kultury mogą zgłaszać kandydatów do XII edycji Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida.

Poradnik Instytucji Kultury nr 4 (kwiecień 2013)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

  • Jak prawidłowo zaewidencjonować rozliczenie dotacji podmiotowej od organizatora?
  • Dlaczego lepiej nie zatrudniać instruktorów na umowę o dzieło w instytucjach kultury?
  • Jakich błędów unikać przy wprowadzaniu regulaminu organizacyjnego?