Biblioteka publiczna, samorządowa instytucja kultury, która ma osobowość prawną, jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Obok działalności kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury (działalność statutowa), biblioteka uzyskuje również przychody z najmu i dzierżawy składników majątku, co dopuszcza art. 28 ust. 2 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także przychody z opłat za korzystanie z usług biblioteki, których pobieranie dopuszcza art. 14 ust. 2 Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Poza tym biblioteka nie prowadzi innej działalności. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe przepisy art. 86 ust. 2a i n. Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), na podstawie których bibliotece przysługuje prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego przy zastosowaniu tzw. prewspółczynnika. Do tej pory biblioteka tylko naliczała i odprowadzała do urzędu skarbowego VAT należny, nie odliczała w żaden sposób VAT naliczonego.
Czy biblioteka ma prawo czy obowiązek stosować prewspółczynnik?
Czy, jeśli biblioteka nadal będzie tylko odprowadzać VAT należny do urzędu skarbowego, nie naruszy Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych)?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.