dyskryminacja

Dyskryminacja w instytucjach kultury

  • Dyskryminacja może się wydarzyć nie tylko w relacji pracodawca — pracownik. Instytucje kultury mogą też nieświadomie dyskryminować swoich odbiorców
  • Instytucja kultury powinna zadbać o potrzeby osób z niepełnosprawnością ruchową bądź intelektualną
  • Podstawą jest świadomość i wrażliwość na tę kwestię i to na każdym szczeblu instytucji kultury

Składki i podatek od odszkodowania za dyskryminację pracownika

Jak potrącić składki na ubezpieczenia społeczne i składkę zdrowotną, jeśli wypłata odszkodowania została podzielona na część z rygoru natychmiastowej wykonalności, a w postępowaniu apelacyjnym orzeczona została niższa kwota odszkodowania?
Jakie składki i ewentualnie odsetki należy zapłacić tytułem odszkodowania za dyskryminację byłego pracownika?
Czy instytucja kultury musi zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych z tytułu wypłaty tego odszkodowania zasądzonego dla pracownika?

Molestowanie seksualne — co może zrobić dotknięty nim pracownik, a co pracodawca?

  • Czym jest molestowanie seksualne?
  • Jak powinien się zachowywać pracodawca?
  • Co może zrobić ofiara i czy mogą jej pomóc koledzy z pracy?

7 praktyk dobrego rekrutera

  • W ogłoszeniu o pracę warto precyzyjnie wskazać cel zatrudnienia danej osoby oraz korzyści dla kandydata płynące z podjęcia pracy w danej instytucji kultury
  • Nie wolno zapominać, że z dyskryminacją można mieć do czynienia nawet na etapie rekrutacji
  • Od kandydata na wolne stanowisko pracy można domagać się tylko określonych informacji. Powinien on także wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

Zatrudnienie instruktora w ośrodku kultury

Dyrektor gminnego ośrodka kultury ma zamiar zatrudnić instruktora. Czy należy ogłosić nabór na wolne stanowisko pracy? Jaka jest procedura zatrudniania nowego pracownika?

Dlaczego trzeba znać różnice między dyskryminacją a mobbingiem?

• Dyskryminacja to nieuzasadnione różnicowanie sytuacji albo praw pracownika w miejscu pracy ze względu na jego określone cechy • Mobbing to działania skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na jego uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu • Jednemu i drugiemu zjawisku należy zapobiegać, aby nie narazić instytucji na ryzyko wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia