realizacja projektu

Środki, które jeszcze nie wpłynęły do instytucji kultury, można zaksięgować jako przychód

Instytucja zrealizowała w tym roku projekt i otrzymała pierwszą transzę przeznaczonych na niego środków. Niestety, główny księgowy otrzymał informację, że do końca 2020 r. instytucja nie otrzyma drugiej transzy.
Czy można tę nieotrzymaną kwotę zaksięgować i wykazać ją po stronie przychodów 2021 r., a obciążyć konto zespołu 2 i wykazać jako zobowiązanie? W przeciwnym razie instytucja zamknie rok ze stratą.

Realizacja projektów w instytucjach kultury — metody tradycyjne i zwinne

  • Od sukcesu projektów zależy sukces instytucji
  • Coraz częściej mierzymy się z działaniami, których zakresu i ostatecznych rozwiązań nie znamy
  • Tym ważniejsze staje się szukanie nowych metod — stąd zainteresowanie tzw. metodą zwinną

Środki dla lidera projektu w księgach rachunkowych

Biblioteka realizuje projekt współfinansowany ze środków RPO — szkolenia dla pracowników. W związku z tym przekazała liderowi projektu środki tytułem udziału w części wymaganego wkładu własnego na realizację zadania wspólnego. Przekazane środki pochodziły z otrzymanej od organizatora dotacji celowej.
W jaki sposób ująć w księgach przekazane środki?

Konsekwencje podpisania wniosku o realizację projektu

Osoba fizyczna zwróciła się do gminnego ośrodka kultury (GOK) z prośbą — jak się wyraziła — „o użyczenie osobowości prawnej”. Osoba ta sporządziła wniosek o realizację projektu razem z jedną z lokalnych fundacji. GOK miałby podpisać wniosek, a także być stroną umowy, rozliczać wydatki i ponosić odpowiedzialność z tego tytułu. Ta osoba w żadnej formie nie współpracuje z GOK.

  • Czy GOK może wziąć udział w takim przedsięwzięciu?
  • Jaką ewentualnie umowę podpisać, aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy GOK?

Zabezpieczenie środków na realizację projektu w przyszłym roku

Instytucja kultury ma zamiar przystąpić do realizacji projektu ze środków unijnych. Czy można sfinansować inwestycję z dotacji podmiotowej? Czy może to być uznane za podwójne finansowanie? Czy instytucja, podpisując umowę jeszcze w tym roku, powinna zapewnić środki finansowe również wtedy, gdy inwestycja będzie realizowana w przyszłym roku kalendarzowym? Jeżeli tak, to jaką formę powinno przyjąć to zabezpieczenie: czy ma to być umowa kredytu, promesa udzielenia kredytu czy jeszcze inna forma?

Jak efektywnie pracować w zespole?

• Dzięki pracy w zespole wzrasta współpraca i zaangażowanie, pojawiają się nowe pomysły • Każdy pomysł zgłoszony przez członka zespołu zasługuje na dyskusję • Przy podziale zadań na poszczególnych członków zespołu należy wziąć pod uwagę ich wiedzę i doświadczenie