zwolnienie przedmiotowe od VAT

Zakup usług kulturalnych od zagranicznego teatru

Instytucja kultury ma zamiar zaprosić na występ teatr z Francji. Teatr ten jest francuską instytucją kultury i nie prowadzi działalności komercyjnej nastawionej na osiąganie zysków. Teatr wystawi instytucji kultury fakturę za występ.
Czy w takiej sytuacji instytucja kultury powinna rozpoznać import usług i odprowadzić VAT z tego tytułu?

Okolicznościowa impreza integracyjna

Biblioteka miejska publiczna chciałaby z okazji Dnia Bibliotekarza zorganizować dla wszystkich pracowników instytucji wyjście integracyjne do restauracji na obiad.
Czy takie spotkanie (imprezę integracyjną) można sfinansować ze środków własnych lub dotacji biblioteki i czy wydatek taki jest kosztem uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego?
Czy świadczenie takie należy zaliczyć do przychodów pracownika, czy może korzysta ono ze zwolnienia od podatku dochodowego i składek ZUS?

Szkolenie pracownika instytucji kultury zwolnione od VAT

Pracownik instytucji kultury bierze udział w szkoleniu. Instytucja kultury wpłaciła za szkolenie kwotę brutto, a organizator szkolenia zwrócił jej kwotę VAT. Organizator przekazuje instytucji dotację podmiotową, instytucja kultury osiąga też przychody własne.

  • Czy w związku z tym można uznać, że instytucja jest zwolniona od VAT od szkoleń jako finansowana ze środków publicznych?

Faktura za wynajem a zwolnienie przedmiotowe od VAT

Ośrodek kultury zwolniony od VAT wynajmuje pomieszczenia. Na fakturze za wynajem pomieszczeń jako podstawę zwolnienia od VAT wpisuje art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). Czy prawidłowo?