stosunki interpersonalne

Polityka personalna w polskich instytucjach kultury — ewolucja czy rewolucja?

 • Polityka personalna to już nie tylko zatrudnianie i zwalnianie pracowników
 • Obecnie od działów HR wymaga się większego zaangażowania w spełnianie oczekiwań pracowników, bo to oni tworzą kapitał instytucji
 • Środowisko pracy ewoluuje bardzo dynamicznie — następuje zmiana organizacji pracy oraz stylu zarządzania, zastosowania nowych technologii w rekrutacji — trzeba nadążyć za tymi trendami

Maszyna czy mózg? O metaforach organizacyjnych w praktyce zarządzania

 • To, jak określamy nasze otoczenie, świadczy o tym, w jaki sposób myślimy
 • Łatwiej zrozumieć skomplikowane procesy, gdy posłużmy się metaforą. Jednak w ten sposób uwypukla się jedne cechy kosztem innych
 • Zauważenie i zmiana używanych metafor pozwala na dostrzeżenie nowych możliwości i zmianę sposobu myślenia

Wakacyjny remanent, czyli co warto zaplanować już w wakacje, aby następny rok pracy był łatwiejszy?

 • Choć lato to w wielu instytucjach okres wytężonej pracy, można wykorzystać tę porę do wprowadzenia luźniejszej atmosfery
 • Warto ten czas spożytkować na zakończenie i podsumowanie dotychczasowych projektów
 • To także dobry moment na przetestowanie innowacji lub zmian, które warto wprowadzić w instytucji w przyszłości, a także na dopracowanie oferty

Jak sobie radzić z nowym szefem, który zdecydowanie różni się od poprzedniego?

 • Może się zdarzyć, że pracownicy instytucji kultury zostaną zaskoczeni osobą nowego przełożonego
 • Obydwie strony potrzebują czasu, aby się poznać i przyzwyczaić do siebie
 • Im szybciej nowy przełożony się wdroży, tym szybciej wszystko ma szansę wrócić do normy

Jak się dogadać?

 • Błędy w komunikacji nie tylko utrudniają funkcjonowanie instytucji, ale też zwyczajnie kradną czas i nerwy jej pracowników
 • Szacuje się, że poza godzinami snu na komunikację z innymi przeznacza się dziennie około 70% czasu
 • Skuteczne komunikowanie się jest jedną z podstawowych cech dobrego zarządzania zespołem

Polityka antymobbingowa w instytucji kultury

Instytucja kultury zatrudnia do 20 pracowników na umowę o pracę. Obowiązuje w niej regulamin pracy, kodeks etyczny pracowników, zarządzenie w sprawie przestrzegania przepisów równego traktowania pracowników w zatrudnieniu.
Czy w takim przypadku w instytucji należy wprowadzić zarządzeniem dyrektora dodatkowo wewnętrzną politykę antymobbingową?
Jak skutecznie obronić się przed zarzutami o mobbing?

Zdrowie psychiczne pracowników instytucji — jak zauważać pierwsze niepokojące objawy?

 • Polacy, w tym także pracownicy instytucji kultury, coraz częściej korzystają ze zwolnień lekarskich z powodu słabej kondycji psychicznej
 • Rolą dyrektora instytucji kultury jako pracodawcy jest szybkie zdiagnozowanie problemu i zapewnienie pracownika, że podjęcie leczenia nie zagrozi jego sytuacji zawodowej
 • Obowiązujące przepisy nie dają zwierzchnikom niestety żadnych możliwości pomocy — dlatego warto działać innymi metodami

Jak być szefem, który umie rozmawiać z podwładnymi?

 • Aby dobrze usłyszeć, co tak naprawdę mówi pracownik, warto zaangażować się w rozmowę
 • Należy zwrócić uwagę na swoją mowę ciała i trzymać emocje na wodzy
 • Czasem lepiej jest przerwać burzliwą dyskusję i ochłonąć, niż powiedzieć za dużo

Jak rozpoznać i radzić sobie z toksycznym pracownikiem

 • Nawet jedna zatruwająca atmosferę w pracy osoba może zepsuć wysiłki całego zespołu
 • Ważne, aby „truciciela” wyłapać jeszcze na etapie rekrutacji
 • Ale jeśli już pracuje w instytucji, warto wiedzieć, jak sobie z nim radzić

Kiedy pracownik odchodzi…

 • Od 22 lutego 2016 r. w Kodeksie pracy jest przepis określający możliwość zwolnienia pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
 • Nie przewiduje on możliwości odwołania pracownika z tego zwolnienia
 • Z odchodzącym pracownikiem warto przeprowadzić szczerą rozmowę o powodach jego rezygnacji z pracy w instytucji kultury

Przechodzenie na ty w instytucji kultury

Menedżer niedawno wygrał przetarg na zarządzanie dużą instytucją kultury. Jego poprzednie doświadczenia to praca w międzynarodowych firmach, w których wszyscy zwracali się do siebie na ty.
Z tego powodu obecne formalne zwracanie się do niektórych bliskich pracowników (kierowników działów) wydaje mu się bardzo „sztywne”, sformalizowane. Czy nowemu menedżerowi wypada zaproponować przejście na ty? Jak to zrobić, aby dobrze wypaść?

Przyjaźń szefa z pracownikiem instytucji kultury

• Nie ma sensu ukrywanie przyjaźni szefa z pracownikiem przed innymi członkami zespołu • Kiedy szef ocenia pracownika, z którym jednocześnie się przyjaźni, bardzo często ta ocena jest zaburzona przez ich prywatne relacje • Zdecydowanie konieczne jest zachowanie granic między życiem prywatnym i zawodowym