stosunki interpersonalne

Rozmowy z podwładnymi bez uciekania się do rad, czyli jak rozwiązywać problemy przez zadawanie właściwych pytań

 • Odpowiednia komunikacja to podstawa sukcesu w rozwiązywaniu problemów
 • Zamiast od razu udzielać rad, warto dobrze rozpoznać problem
 • Sekwencja pytanie ogólne — dopytanie — nakreślenie problemu może się przydać w idealnym zdiagnozowaniu sytuacji

Co zrobić, kiedy pracownik nie wykonuje swoich obowiązków? Kiedy i jak rozmawiać, żeby nie musiało się to skończyć rozstaniem?

 • Nie zawsze pracownik wykonuje swoje obowiązki równie dobrze jak reszta zespołu
 • Warto zdiagnozować sytuację i wprowadzić program naprawczy, aby dać pracownikowi szansę na zmianę
 • Trzeba wiedzieć, czego absolutnie nie robić w takiej sytuacji

Polityka personalna w polskich instytucjach kultury — ewolucja czy rewolucja?

 • Polityka personalna to już nie tylko zatrudnianie i zwalnianie pracowników
 • Obecnie od działów HR wymaga się większego zaangażowania w spełnianie oczekiwań pracowników, bo to oni tworzą kapitał instytucji
 • Środowisko pracy ewoluuje bardzo dynamicznie — następuje zmiana organizacji pracy oraz stylu zarządzania, zastosowania nowych technologii w rekrutacji — trzeba nadążyć za tymi trendami

Maszyna czy mózg? O metaforach organizacyjnych w praktyce zarządzania

 • To, jak określamy nasze otoczenie, świadczy o tym, w jaki sposób myślimy
 • Łatwiej zrozumieć skomplikowane procesy, gdy posłużmy się metaforą. Jednak w ten sposób uwypukla się jedne cechy kosztem innych
 • Zauważenie i zmiana używanych metafor pozwala na dostrzeżenie nowych możliwości i zmianę sposobu myślenia

Wakacyjny remanent, czyli co warto zaplanować już w wakacje, aby następny rok pracy był łatwiejszy?

 • Choć lato to w wielu instytucjach okres wytężonej pracy, można wykorzystać tę porę do wprowadzenia luźniejszej atmosfery
 • Warto ten czas spożytkować na zakończenie i podsumowanie dotychczasowych projektów
 • To także dobry moment na przetestowanie innowacji lub zmian, które warto wprowadzić w instytucji w przyszłości, a także na dopracowanie oferty

Jak sobie radzić z nowym szefem, który zdecydowanie różni się od poprzedniego?

 • Może się zdarzyć, że pracownicy instytucji kultury zostaną zaskoczeni osobą nowego przełożonego
 • Obydwie strony potrzebują czasu, aby się poznać i przyzwyczaić do siebie
 • Im szybciej nowy przełożony się wdroży, tym szybciej wszystko ma szansę wrócić do normy

Jak się dogadać?

 • Błędy w komunikacji nie tylko utrudniają funkcjonowanie instytucji, ale też zwyczajnie kradną czas i nerwy jej pracowników
 • Szacuje się, że poza godzinami snu na komunikację z innymi przeznacza się dziennie około 70% czasu
 • Skuteczne komunikowanie się jest jedną z podstawowych cech dobrego zarządzania zespołem

Polityka antymobbingowa w instytucji kultury

Instytucja kultury zatrudnia do 20 pracowników na umowę o pracę. Obowiązuje w niej regulamin pracy, kodeks etyczny pracowników, zarządzenie w sprawie przestrzegania przepisów równego traktowania pracowników w zatrudnieniu.
Czy w takim przypadku w instytucji należy wprowadzić zarządzeniem dyrektora dodatkowo wewnętrzną politykę antymobbingową?
Jak skutecznie obronić się przed zarzutami o mobbing?

Zdrowie psychiczne pracowników instytucji — jak zauważać pierwsze niepokojące objawy?

 • Polacy, w tym także pracownicy instytucji kultury, coraz częściej korzystają ze zwolnień lekarskich z powodu słabej kondycji psychicznej
 • Rolą dyrektora instytucji kultury jako pracodawcy jest szybkie zdiagnozowanie problemu i zapewnienie pracownika, że podjęcie leczenia nie zagrozi jego sytuacji zawodowej
 • Obowiązujące przepisy nie dają zwierzchnikom niestety żadnych możliwości pomocy — dlatego warto działać innymi metodami

Jak być szefem, który umie rozmawiać z podwładnymi?

 • Aby dobrze usłyszeć, co tak naprawdę mówi pracownik, warto zaangażować się w rozmowę
 • Należy zwrócić uwagę na swoją mowę ciała i trzymać emocje na wodzy
 • Czasem lepiej jest przerwać burzliwą dyskusję i ochłonąć, niż powiedzieć za dużo

Jak rozpoznać i radzić sobie z toksycznym pracownikiem

 • Nawet jedna zatruwająca atmosferę w pracy osoba może zepsuć wysiłki całego zespołu
 • Ważne, aby „truciciela” wyłapać jeszcze na etapie rekrutacji
 • Ale jeśli już pracuje w instytucji, warto wiedzieć, jak sobie z nim radzić

Kiedy pracownik odchodzi…

 • Od 22 lutego 2016 r. w Kodeksie pracy jest przepis określający możliwość zwolnienia pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
 • Nie przewiduje on możliwości odwołania pracownika z tego zwolnienia
 • Z odchodzącym pracownikiem warto przeprowadzić szczerą rozmowę o powodach jego rezygnacji z pracy w instytucji kultury