podatek dochodowy od osób fizycznych

Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek złożony w trakcie roku

Pracownik biblioteki złożył wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek w związku z nieprzekroczeniem limitu dochodów 30 000 zł w trakcie roku.
W jaki sposób stosować niepobieranie zaliczek na podatek?

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 lipca 2022 r.

 • Od 1 lipca obowiązują nowe zasady rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Stawka podatku w pierwszym progu podatkowym wynosi obecnie 12%
 • Zlikwidowano tzw. ulgę dla klasy średniej oraz przywrócono — na nowych zasadach — wspólne rozliczenie samotnego rodzica z dzieckiem

Obowiązek podatkowy osób fizycznych w Polsce w zakresie rezydencji podatkowej — w pytaniach i odpowiedziach

 • Nieograniczonym obowiązkiem w Polsce objęto osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce — mają one polską rezydencję podatkową
 • Osoby niemające w Polsce miejsca zamieszkania podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu — są nierezydentami
 • Przy podwójnej rezydencji podatkowej właściwą rezydencję podatkową ustala się według przewidzianych reguł kolizyjnych

Wybrane zmiany w podatkach dochodowych na 2019 r.

 • Od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się zasady rozliczania używania samochodów osobowych w działalności
 • O wyborze rachunkowej metody rozliczania różnic kursowych instytucje powiadomią fiskusa w zeznaniu CIT-8
 • Informację PIT-11 za 2018 r. instytucje kultury muszą złożyć urzędowi skarbowemu do końca stycznia 2019 r.

Wypłata pomocy finansowej ze środków ZFŚS a podatek dochodowy od osób fizycznych

Zgodnie z obowiązującym w instytucji regulaminem ZFŚS pracownikom wypłacono pomoc w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie zimowym lub wiosennym. Księgowa opodatkowała całość świadczenia.
Czy miała rację?

Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych nie przekazuje się z rachunku ZFŚS

Biblioteka w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) przyznaje pracownikom bony towarowe z uwzględnieniem kryterium socjalnego. Bony takie nie są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych i należy od nich potrącić zaliczkę na podatek.
W jaki sposób naliczyć i przekazać tę zaliczkę?
Czy należy przyznać bony, np. w wysokości 200 zł, i potrącić podatek 36 zł oraz przekazać go z rachunku bankowego ZFŚS, a pracownikowi przekazać kwotę netto,
czyli 164 zł?
Czy może przyznać i wydać pracownikowi bon o wartości 200 zł, natomiast zaliczkę potrącić z wynagrodzenia za miesiąc, w którym przekazano bony, i wtedy podatek przekazać z rachunku podstawowego?

Zmiany w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2017 r.

 • Mali podatnicy i podatnicy rozpoczynający działalność będą mogli skorzystać ze stawki podatku w wysokości 15%
 • Nie wszyscy jednak będą mogli skorzystać z obniżonej stawki podatku
 • Dzięki zmianie definicji dochodów uzyskiwanych na terytorium Polski przez nierezydentów, instytucje kultury będą częściej korzystały z certyfikatów rezydencji

Obowiązki instytucji jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych do 1 lutego 2016 r.

 • Do 1 lutego 2016 r. instytucje muszą złożyć deklaracje PIT-4R i 8AR
 • W tym samym terminie składają inne informacje podatkowe oraz rozliczenie podatku za pracownika, o ile wybiorą formę papierową
 • Deklaracje i informacje podatkowe płatnicy zasadniczo składają w wersji elektronicznej

Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń pracowniczych

• Nie zawsze zwolnienia od podatku dochodowego i wyłączenia z wymiaru składek na ZUS się pokrywają • Niektóre świadczenia w całości lub w części opodatkowane w całości są wolne od składek • Nie wszystkie świadczenia nieodpłatne są przychodem podatkowym

Lutowe PIT-y instytucji kultury jako płatnika

bull; Do końca lutego 2014 r. instytucje kultury powinny wystawić swoim pracownikom i współpracownikom informacje PIT-11 i ewentualnie PIT-8C oraz IFT-1/IFT-1R bull; Instytucje, które otrzymały od pracowników PIT-12, powinny do końca lutego 2014 r. rozliczyć ich podatek dochodowy za 2013 r. w zeznaniu PIT-40 bull; Za niedopełnienie tych obowiązków grozi grzywna z Kodeksu karnego skarbowego

Pokrycie kosztów noclegu osób przygotowujących wystawę

Nasze muzeum wypożyczyło wystawę z innego muzeum. Z umowy użyczenia wynika, że zobowiązujemy się do pokrycia kosztów transportu tej wystawy oraz pokrycia kosztów noclegu pracowników muzeum użyczającego na czas montażu i demontażu tej wystawy. Czy i powinniśmy wysłać informację do użyczającego o wysokości poniesionych kosztów noclegów, które użyczający doliczy do przychodu swoich pracowników, czy może wystawić informację PIT-8C dla osób korzystających z noclegu?

Ulgi w PIT za 2010 r.

• Podatnicy, także wtedy gdy ich pracodawcą jest instytucja kultury, mogą korzystać z ulg podatkowych • Najpopularniejszą ulgą w PIT rocznym jest odliczenie z tytułu wychowywania dzieci • Warto też pamiętać o uldze na Internet