sponsor

Umowa sponsorska między instytucją kultury a przedsiębiorcą korzystającym z ulgi podatkowej na wsparcie kultury

Firma chce skorzystać z nowej ulgi podatkowej na sponsoring instytucji kultury. Firma planuje przeznaczyć pieniądze na obsługę i prowadzenie zespołu artystycznego działającego w instytucji kultury oraz chce zawrzeć z tą instytucją umowę o promocję lub sponsoring.
Czy taka forma współpracy z punktu widzenia instytucji kultury jest zgodna z prawem?
Zgodnie ze statutem instytucji kultury źródłem jej finansowania są m.in. zapisy od osób prawnych. Czy w statucie trzeba w związku z tym ująć bardziej szczegółowe zapisy?

Umowa sponsoringu

Miejski ośrodek kultury (MOK) zawarł umowę sponsoringu polegającą na świadczeniu usług na rzecz sponsora (ekspozycja logo na plakatach, banerach itp.) w związku z określonymi w umowie wydarzeniami (w umowie wskazano te wydarzenia). Środki od sponsorów zostaną ujęte jako dochód.
Czy środki te muszą zostać wykorzystane na te konkretne, wskazane w umowie wydarzenia, czy MOK może je wykorzystać na dowolny cel (na inne cele statutowe, np. organizację innych wydarzeń)?
Co w przypadku, gdy MOK otrzymał na organizację tych wydarzeń środki od organizatora (dotację celową od organizatora) — czy wpływy od sponsorów powinny pomniejszyć wartość otrzymanej dotacji (nawet, jeśli MOK planuje przekazać je na inne cele statutowe)?

Impreza ze sponsorem — czy można odliczyć cały VAT?

Ośrodek organizuje imprezę, na którą wstęp jest wolny. W związku z organizacją tej imprezy ośrodek podpisał umowę ze sponsorem (na reklamę i baner podczas imprezy oraz logo na plakatach i ulotkach) i wystawił mu fakturę VAT.
Czy od faktur na organizację takiej imprezy można odliczyć VAT w 100%?

Jak napisać skuteczną ofertę sponsorską?

• Pierwszym krokiem do znalezienia sponsora jest stworzenie atrakcyjnej oferty sponsorskiej • W ofercie sponsorskiej należy wskazać nie tylko korzyści dla sponsora, ale również oczekiwania względem niego • Należy pamiętać, że sponsoring jest relacją partnerską, z której profity czerpią obie strony

Jak znaleźć, przekonać i zatrzymać sponsora?

• Trzeba rozróżnić sponsoring od mecenatu i usług reklamowych • Oferty kierowane do konkretnych firm powinny być dopracowywane ze względu na ich specyfikę • Umowa ze sponsorem jasno określa zobowiązania i korzyści obu stron

Jak znaleźć sponsora dla instytucji kultury

• Istotne jest zawarcie umowy sponsoringowej • Sponsor będzie oczekiwał możliwości zareklamowania swoich produktów • Warto zadbać o patronat medialny i wsparcie poważnej lokalnej instytucji