JPK_VAT

Raport kasowy i fiskalny

Księgowość instytucji kultury prowadzona jest w Centrum Usług Wspólnych.
Czy w związku z tym można zastosować uproszczenie i księgować raport kasowy zbiorczy raz w miesiącu?
Z jaką częstotliwością powinny być ewidencjonowane w księgach rachunkowych sporządzane codziennie raporty kasowe z obrotu gotówkowego i bezgotówkowego?
Czy Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: ustawa o rachunkowości) zobowiązuje instytucję kultury do wprowadzania wpłat, wypłat gotówkowych i bezgotówkowych do codziennej ewidencji w księgach rachunkowych?
Czy art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o rachunkowości zobowiązuje instytucję do zaksięgowania codziennego raportu kasowego?

Kod GTU_12 w JPK_VAT instytucji kultury

Pytanie dotyczy stosowania kodu GTU_12 w pliku JPK VAT.
Czy powinny być w nim oznaczane kodem GTU_12 następujące czynności:
sprzedaż usługi pod nazwą „promocja firmy podczas wydarzenia”, na którą składa się umieszczenie logo sponsora na plakatach, wymienienie sponsora podczas wydarzenia oraz umieszczenie baneru reklamowego na terenie wydarzenia;
umowa brokerska, na podstawie której za wynagrodzeniem instytucja kultury wyświetla kampanie reklamowe (gotowe spoty) przed określonymi seansami kinowymi;
usługa polegająca na wynajmie powierzchni pod działalność gastronomiczno-handlową w czasie imprezy na wyłączność?

Ewidencja księgowa obrotu gotówkowego po wejściu w życie nowego JPK_VAT

Pytania dotyczą ewidencji księgowej obrotu gotówkowego po wejściu w życie nowego JPK_VAT.
Czy obecnie trzeba nadal ujmować w księgach wszystkie operacje gotówkowe, ewidencjonowane na kasie fiskalnej, czyli każdy paragon?
Co w przypadku, gdy instytucja wystawiła fakturę do paragonu?
Czy przy nowym JPK_VAT należy księgować każdy raport kasowy?

Zmiany w JPK_VAT — likwidacja oznaczenia MPP oraz doprecyzowanie stosowania kodu TP

Jak prowadzić ewidencję VAT w instytucji kultury po ostatnich zmianach w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (dalej: rozporządzenie JPK)?

Faktura do paragonu a oznaczenie „FP” w nowym JPK_VAT

Niekiedy osoby fizyczne zwracają się do instytucji kultury o wystawienie faktury do paragonu.
Czy wystawioną do paragonu fakturę dla osoby fizycznej należy wykazywać w nowym JPK_VAT z oznaczeniem „FP”?
Skoro taka faktura nie powiększy wartości sprzedaży w nowym JPK_VAT, to jak ją zaksięgować, żeby zgadzało się to w księgach?

Oznaczenie „TP” a sprzedaż na rzecz organizatora lub jego jednostek

W związku z wprowadzeniem nowego JPK_VAT pojawiło się szereg wątpliwości:
Czy oznaczenia „TP” w nowym JPK_VAT stosuje się tylko przy fakturach sprzedażowych?
Czy samorządowa instytucja kultury powinna zastosować oznaczenie „TP” przy wystawianiu faktur sprzedaży na rzecz swojego organizatora?
Czy w sytuacji, gdy ta sama osoba jest dyrektorem w dwóch instytucjach kultury, transakcje pomiędzy tymi instytucjami należy oznaczać kodem „TP”?

GTU_12 na niektóre usługi instytucji kultury

Instytucja kultury organizuje takie wydarzenia artystyczne jak koncerty i wernisaże. Dodatkowo w ramach działalności oferuje odpłatne zajęcia wokalne i taneczne z instruktorem.
Czy takie pozycje sprzedażowe powinny być oznaczone w nowym JPK_VAT kodem GTU_12?

Nowy JPK_VAT a obowiązki instytucji kultury jako kupującego — kody GTU i oznaczenie MPP

Czy w nowym JPK_VAT instytucje kultury mają obowiązek stosowania kodów GTU przy fakturowanym nabyciu np. energii, wody, gazu, usługi prawniczej, usługi telekomunikacyjnej? Czy obowiązek ten dotyczy tylko dostawców tych usług?
Czy w przypadku, gdy instytucja refakturuje energię, gaz czy wodę na najemców, również należy przy refakturze używać kodu GTU?
Co zrobić, jeśli instytucja otrzymała fakturę, która dokumentuje nabycie towarów lub usług objętych obowiązkowym MPP, bez wymaganego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” — czy ma obowiązek wprowadzenia w JPK_VAT przy takiej transakcji symbolu „MPP”?

Nowy JPK_VAT z deklaracją i obowiązek oznaczania transakcji według odpowiednich symboli

  • Od 1 października 2020 r. nowy JPK_VAT zastępuje dotychczas składane deklaracje VAT-7 i VAT-7K
  • Dokumenty elektroniczne JPK_V7M i JPK_V7K składają się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej
  • Instytucje mają też nowy obowiązek oznaczania w JPK_VAT niektórych transakcji według odpowiednich symboli, w tym symboli GTU