koronawirus

Zaległy urlop w czasie epidemii COVID-19

Czy w 2022 r. można zobowiązywać pracownika do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego na podstawie art. 15 gc Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa COVID-19)?
Jeśli tak, to czy urlopu tego należy udzielić do 30 września 2022 r.?

Badania kontrolne po kwarantannie i izolacji związanej z COVID-19

Pracownik domu kultury przebywał na kwarantannie i pracował zdalnie, a później na izolacji, podczas której nie pracował. Następnie lekarz wystawił mu zwolnienie lekarskie z powodu zapalenia płuc, którego nabawił się w wyniku COVID-19. W sumie nie było go w pracy bez przerwy ponad 30 dni.
Czy po zakończeniu zwolnienia lekarskiego należało skierować go na badania kontrolne?

Przyznanie bonusów dla zaszczepionych

Teatr chce wprowadzić profity dla zaszczepionych pracowników.
Czy przyznanie dodatkowego dnia wolnego na szczepienie przeciwko COVID-19 albo przyznanie finansowego bonusu dla zaszczepionych grozi zarzutem nierównego traktowania?
Czy pracodawca ma podstawę prawną, żeby — przyznając dodatkowe świadczenia — przetwarzać daną o zaszczepieniu?

Okresowy brak możliwości przyjęcia skazanych

Sąd skierował do instytucji kultury osobę do wykonania pracy na cele społeczne. Niestety obowiązujące obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią uniemożliwiają zorganizowanie pracy dla takiej osoby.
Czy instytucja kultury może odmówić sądowi?

Badania okresowe w czasie COVID-19

Od czasu wprowadzenia w marcu 2020 r. stanu epidemii minęło już prawie dwa lata i pracownikom biblioteki zaczynają się kończyć terminy ważności badań okresowych.
Czy można obecnie kierować pracowników na badania okresowe?
Czy badania okresowe przeprowadzone obecnie trzeba będzie powtórzyć w okresie 180 dni od zakończenia epidemii?
Które orzeczenie lekarskie będzie ważne, gdy pracownik wykona obecnie badanie okresowe, ale nie uzyska orzeczenia o zdolności do pracy?

Polecenie pracy zdalnej

Ze względu na bezpieczeństwo w czasie epidemii dyrektor ośrodka kultury chce wysłać pracownika na pracę zdalną, ale ten odmawia i chce pracować w siedzibie instytucji.
Co może zrobić w takiej sytuacji dyrektor?

Stawka VAT na piknik promujący szczepienia przeciw COVID-19 oraz program artystyczny

Miejski ośrodek kultury i sportu (MOKiS) zawarł umowę z urzędem miasta (UM) na organizację pikników wraz z zapewnieniem programów artystycznych. W trakcie wydarzenia prowadzone będą szczepienia przeciw COVID-19 oraz działania promujące szczepienia. MOKiS w umowie z UM zobowiązuje się do zapewnienia: reklamy w radiu, konferansjera, dmuchańców dla dzieci, małej gastronomii, zachęcania do szczepień poprzez np. rozdawanie ulotek, balonów propagujących szczepienia. Za organizację pikników MOKiS wystawi fakturę.
Jaką stawkę VAT należy zastosować?

Zwrot za okulary korygujące w czasie pandemii

W jaki sposób dokonać częściowego zwrotu kosztu zakupu okularów korygujących dla pracownika w trakcie trwania pandemii, jeśli nie ma obecnie obowiązku kierowania pracowników na badania okresowe?

Zwolnienie na szczepienie przeciwko COVID-19

Pytanie dotyczy zwolnienia pracownika z pracy przez pracodawcę na czas szczepienia lub na dzień, w którym odbywa się szczepienie na COVID-19. Najczęściej w takiej sytuacji pracownicy występują o urlop lub wyjście prywatne.
Czy pracodawca może dać pracownikowi wolne na ten cel na podstawie art. 18 § 1 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp), z którego wynika, że postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy?
Czy wolne w tym dniu będzie stanowiło nieobecność usprawiedliwioną płatną?

Czy dyrektor może zmusić pracownika instytucji kultury do zaszczepienia się?

Czy dyrektor instytucji kultury może wymagać zaszczepienia się przeciwko COVID-19 albo wyciągnąć negatywne konsekwencje wobec pracownika, który odmawia zaszczepienia się?
Czy ma znaczenie, że ten pracownik to np. członek orkiestry, dyrygent, członek baletu, chóru, który z racji swoich obowiązków spotyka się z grupą osób albo że jest to pracownik o szczególnym znaczeniu dla instytucji kultury, np. jedyny zatrudniony w niej akustyk, popularny instruktor, solista?

Świadczenie urlopowe w okresie epidemii COVID-19

Czy pracodawca, który nie tworzy ZFŚS, wypłaca świadczenie urlopowe pracownikowi bez podatku za rok 2020 i 2021?

Praca zdalna a ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych

Czy pracownikowi, który podczas kwarantanny lub izolacji domowej wykonuje pracę zdalną, obniża się wysokość ryczałtu (proporcjonalnie za dni wykonywania tej pracy) za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych?