alkohol

Kontrola trzeźwości pracowników — dodatkowa dokumentacja RODO

Dyrektor teatru zdecydował się na wprowadzenie samodzielnej kontroli trzeźwości pracowników. Ma świadomość, że w wyniku wprowadzonej kontroli będzie pozyskiwał i przetwarzał dane szczególne o stanie psychofizycznym pracownika.
Jakie przepisy wewnętrzne związane z RODO należy wprowadzić i jakie upoważnienia przygotować dla pracowników dokonujących kontroli trzeźwości?

Samodzielna kontrola trzeźwości w instytucji kultury

  • Obecnie dyrektor instytucji ma prawo do wprowadzenia samodzielnej kontroli trzeźwości pracowników
  • Kontrolę samodzielną trzeba wprowadzić poprzez odpowiednie regulacje najczęściej w regulaminie pracy albo obwieszczeniu, jeśli instytucja nie ma obowiązku tworzenia regulaminu
  • Niezależnie od wprowadzenia zapisów w aktach wewnętrznych, o wprowadzeniu kontroli trzeźwości w zakładzie pracy należy poinformować pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy

Kontrola trzeźwości pracownika oraz obecności w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu

  • Od 21 lutego br. pracodawca ma zakaz dopuszczania do pracy pracowników nietrzeźwych lub pod wpływem zabronionych środków działających podobnie do alkoholu
  • Pracodawca otrzymał prawo do kontrolowania pracowników na obecność alkoholu i środków działających podobnie do niego
  • Pracodawca może zdecydować o wprowadzeniu kontroli samodzielnej albo o przeprowadzaniu kontroli przez organ powołany do ochrony porządku publicznego, np. Policję

Alkohol jako nagroda w czasie festiwalu literackiego

Biblioteka organizuje literacki festiwal retro z udziałem pisarzy. Zamierza kupić nalewkę (28% alkoholu) i rozlać do butelek z wygrawerowanym logo festiwalu, specjalnie wyprodukowanych na tę okazję. Nalewka w takich butelkach ma być nagrodą dla pisarzy.
Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

Działalność gospodarcza ze sprzedażą alkoholu

Organizator zakłada przekazanie ośrodkowi kultury administrowanie kręgielnią usytuowaną obok świetlicy wiejskiej, w której — oprócz usługi rekreacji — będzie sprzedawany alkohol.
Czy ośrodek musi prowadzić działalność gospodarczą, wydzieloną księgowość i czy może prowadzić sprzedaż alkoholu?

Sprzedaż alkoholu podczas imprezy kulturalnej

Instytucja kultury zawarła z fundacją, która organizuje imprezę kulturalną zgodną z zakresem działalności statutowej instytucji kultury, umowę najmu swojej sali. W czasie trwania tych imprez fundacja jako organizator imprezy chce sprzedawać alkohol (piwo rzemieślniczego browaru — ekskluzywna marka) w ramach współpracy z browarem posiadającym koncesję na sprzedaż alkoholu.
Czy zgodna z prawem będzie sprzedaż alkoholu podczas imprezy organizowanej przez fundację w lokalu instytucji kultury?

Prowadzenie klubu seniora przez instytucję kultury

Przy gminnym ośrodku kultury (GOK) działa klub seniora, który posiada swój zarząd i regulamin funkcjonowania. Zgodnie z tym regulaminem członkowie wpłacają miesięcznie 2 zł składki członkowskiej na pokrycie kosztów swoich spotkań, tzn. zakup kawy, herbaty i ciastek oraz wina, gdy któryś z członków ma urodziny lub gdy jest to spotkanie np. z okazji Dnia Kobiet.
Czy zbierane składki powinny być wpłacane na konto GOK i księgowane jako jego przychód, a następnie po wydatkowaniu księgowane w koszty GOK?
Czy na fakturach, które dostarczają seniorzy, może być alkohol?

Zakup alkoholu na potrzeby zespołu artystycznego

W umowie zawartej przez samorządową instytucję kultury z zespołem występującym podczas dni miasta znalazł się obowiązek zapewnienia czterech butelek wina do garderoby.
Czy zakup wina przez instytucję kultury w celu wywiązania się z umowy na realizację koncertu jest zgodny z prawem?

Zakup alkoholu w instytucji kultury

Nasza galeria jest samorządową instytucją kultury. W ramach działalności organizujemy wystawy, którym zawsze towarzyszy wernisaż, podczas którego przygotowujemy poczęstunek: ciastka, soki, wino. Zakup tych produktów finansujemy z otrzymanej dotacji. Kontrola audytu wykazała, że niezgodnie z prawem dokonywaliśmy zakupu wina na wernisaże. Jako podstawę podano przepisy:   art. 35 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r.,   ustawę o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowywaniu w trzeźwości (bez podania konkretnego przepisu),   Kodeks pracy zakazujący podawania i spożywania alkoholu w miejscu pracy.

Nadmieniam, że alkohol (wino) podawane było gościom przybywającym na wernisaże, a nie pracownikom galerii. Ilość podawanego alkoholu pozwalała na wypicie przeciętnie 2 lampek wina.

Czy stanowisko audytu jest prawidłowe? Jeśli tak, to czy jest możliwość dokonywania tych zakupów ze środków własnych galerii? Czy kwotę, którą mamy zwrócić w związku z decyzją audytu, mamy pokryć z dochodów własnych galerii, czy z „własnej kieszeni”?