choroba pracownika

Pracownik z problemami psychicznymi w instytucji — jak mu pomóc?

W ostatnim czasie kilka osób w instytucji ma problem z różnymi problemami psychicznymi. Jeden z kierowników walczy ze stanami lękowymi wywołanymi dużą presją, inny pracownik wkrótce wraca z 6-miesięcznego zwolnienia spowodowanego depresją, z kolei w jeszcze innym zespole jest pracownik, którego zachowanie również wygląda alarmująco. Pozostali pracownicy plotkują na ich temat, ale też dają wyraźne sygnały, że nie do końca wiedzą, jak się mają zachować wobec tych osób.
Jak w takiej sytuacji powinien zachować się dyrektor i kierownicy działów?
Czy koledzy powinni się angażować czy raczej nie powinni być o niczym informowani?

Zdrowie psychiczne pracowników instytucji — jak zauważać pierwsze niepokojące objawy?

  • Polacy, w tym także pracownicy instytucji kultury, coraz częściej korzystają ze zwolnień lekarskich z powodu słabej kondycji psychicznej
  • Rolą dyrektora instytucji kultury jako pracodawcy jest szybkie zdiagnozowanie problemu i zapewnienie pracownika, że podjęcie leczenia nie zagrozi jego sytuacji zawodowej
  • Obowiązujące przepisy nie dają zwierzchnikom niestety żadnych możliwości pomocy — dlatego warto działać innymi metodami

Badania lekarskie przed dopuszczeniem do pracy

Pracownica wraca niedługo z urlopu rodzicielskiego. Zaraz po urlopie rodzicielskim będzie wykorzystywała urlop wypoczynkowy. Przed porodem przebywała na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni. Jej badania okresowe są ważne do września 2017 r.
Czy należy ją skierować na badania kontrolne przed urlopem wypoczynkowym?
Czy trzeba to zrobić po urlopie wypoczynkowym a przed rozpoczęciem pracy?

Wypowiedzenie zmieniające — jak je uzasadnić, aby czuć się bezpiecznie?

Pytanie dotyczy wypowiedzenia zmieniającego dla pracownika instytucji kultury, którego powodem jest brak inicjatywy pracownika i jego opieszałość w pracy, a także kłopoty finansowe instytucji i konieczność szukania oszczędności. Wypowiedzenie obejmuje więc zmianę warunków pracy i płacy, a mianowicie zmniejszenie etatu z całego do ½ oraz obniżenie wynagrodzenia. Jednak pracownik właśnie rozpoczął leczenie stawu biodrowego, który być może był przyczyną jego braku zaangażowania w wykonywanie obowiązków.

  • Jeśli pracownik od takiego wypowiedzenia zmieniającego odwoła się do sądu pracy, to czy zmiana warunków jego pracy może okazać się niezgodna z prawem?

Zwolnienie pracownika nadużywającego alkoholu — nie zawsze dyscyplinarnie

Pracownik instytucji kultury został po raz kolejny przyłapany na piciu alkoholu, co udokumentowano protokołem policji, i ukarany naganą. Przeszedł leczenie odwykowe i przez jakiś czas nie było z nim większych problemów. Jednak po pewnym okresie ponownie pojawił się w pracy pijany. Widzieli go prawie wszyscy pracownicy, w tym dyrektor. Nie był w stanie pracować i nie można się było z nim porozumieć. Odebrała go rodzina, której dyrektor oświadczył, że nie będzie już tolerował takiego zachowania i następnego dnia chciał rozwiązać dyscyplinarnie umowę o pracę z tym pracownikiem. Pracownik nie pojawił się w siedzibie instytucji kultury i oświadczył, że jest u lekarza i nie ma możliwości stawienia się. Dyrektor zjawił się też u pracownika w domu, lecz nie zastał go. Instytucja wysłała zwolnienie pocztą. Istnieje podejrzenie, że pracownik przyniesie zwolnienie lekarskie, być może od psychiatry, wypisane z datą wsteczną. Co teraz można zrobić?

Wypłata dodatku stażowego w trakcie choroby pracownika

Pracownik biblioteki przez cały czerwiec 2014 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. Z uwagi na to, że była to kontynuacja zwolnienia lekarskiego, to pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy, który będzie wypłacony i finansowany ze środków ZUS. Czy od tej kwoty należy odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne? Jak należy wykazać na liście płac należny pracownikowi dodatek stażowy? Czy w raporcie imiennym ZUS RCA za tego pracownika należy wykazać wypłacony mu dodatek stażowy?

Jak obliczyć podstawę wynagrodzenia chorobowego pracownika instytucji kultury, któremu należy się premia?

• W podstawie wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się tych składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy, regulaminem wynagradzania albo umowami o pracę, jeżeli są one wypłacane pracownikowi za okres pobierania tego zasiłku • Pracownikowi korzystającemu ze zwolnienia lekarskiego przysługuje prawo do zasiłku chorobowego, którego podstawa wymiaru nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, po potrąceniu 13,17% tego wynagrodzenia • Sposób uzupełnienia wynagrodzenia za miesiące, za które pracownik nie osiągnął pełnego wynagrodzenia z powodu choroby, zależy od tego, czy otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości czy wynagrodzenie zmienne

Dodatek stażowy a wynagrodzenie za czas choroby

Zgodnie z regulaminem wynagradzania obowiązującym w ośrodku kultury pracownicy przebywający na zwolnieniu lekarskim zachowują prawo do pełnego dodatku stażowego. W październiku 2013 r. pracownik, któremu przysługuje dodatek stażowy w kwocie 320 zł, przebywał na zwolnieniu lekarskim 5 dni. Jak należy ustalić kwotę dodatku, od której nie pobiera się składek na ubezpieczenie społeczne?