obowiązki pracownika

Agencja pocztowa w instytucji kultury w pytaniach i odpowiedziach

 • Instytucje kultury — o ile mają w statucie możliwość prowadzenia działalności gospodarczej — mogą prowadzić agencję pocztową
 • Wpływy z pobieranych opłat pocztowych wlicza się do przychodów instytucji
 • Pracownikowi, który dodatkowo zajmuje się agencją pocztową, warto przyznać dodatek specjalny albo zawrzeć z nim dodatkową umowę-zlecenie

Co zrobić, kiedy pracownik nie wykonuje swoich obowiązków? Kiedy i jak rozmawiać, żeby nie musiało się to skończyć rozstaniem?

 • Nie zawsze pracownik wykonuje swoje obowiązki równie dobrze jak reszta zespołu
 • Warto zdiagnozować sytuację i wprowadzić program naprawczy, aby dać pracownikowi szansę na zmianę
 • Trzeba wiedzieć, czego absolutnie nie robić w takiej sytuacji

Świetlica wiejska w bibliotece

Władze gminy otwierają świetlice wiejskie, które są przyłączane do biblioteki jako instytucje kultury bez żadnych dokumentów oraz dodatkowych zobowiązań finansowych ze strony organizatora. Protestujący wobec tej sytuacji dyrektor biblioteki spotyka się z groźbą zwolnienia z pracy.
Czy takie działanie organizatora jest prawidłowe?

Zakres obowiązków głównego księgowego

Pytania dotyczą obowiązków głównego księgowego.
Czy w zakresie obowiązków główny księgowy może mieć:

 • przygotowanie projektu planu finansowego na każdy rok obrotowy,
 • sporządzenie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt,
 • nadzorowanie i realizację umów cywilnoprawnych,
 • tworzenie instrukcji obiegu dokumentów i innych zarządzeń regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji?

Jeśli tak, to czyj podpis powinien być na tych dokumentach:

 • tylko głównej księgowej,
 • tylko dyrektora,
 • księgowej i dyrektora?

Jak sprawiedliwie dzielić obowiązki między członkami zespołu?

Niedawno jeden z pracowników został szefem zespołu w dużej instytucji kultury. Zespół liczy 15 osób i ma w planach wiele prestiżowych projektów, a także współpracę międzynarodową. Dyrektor pokłada duże nadzieje w tej grupie pracowników. Nowy szef zespołu poznał już swoich podwładnych i to, co rzuciło mu się w oczy od razu, to to, że nie wszyscy są po równo zaangażowani w pracę. Niektórzy wychodzą z pracy bardzo wcześnie, jeszcze inni — choć w zakresie obowiązków mają konkretne zadania — nie wykonują ich w całości. Jednocześnie jest też kilka osób, które pracują bardzo dużo i wyglądają na przeciążone pracą.
Jak podzielić obowiązki w zespole tak, żeby było sprawiedliwie i żeby osiągnąć postawione przed nim cele?

Dodatek specjalny za realizację projektu

Instytucja kultury realizuje projekt zewnętrzny, na który pozyskała dofinansowanie. W projekcie są zabezpieczone środki finansowe na wynagrodzenia dla pracowników.
Czy pracownikowi instytucji kultury można powierzyć dodatkowe obowiązki wynikające z realizacji projektu na czas jego trwania?
Czy w takiej sytuacji można wypłacić mu dodatek specjalny, mimo że czynności wykonywane w ramach projektu są takie same jak w zakresie obowiązków i pracownik wykonuje je w godzinach pracy?

Główny księgowy i kadrowy w jednej osobie

Pracownica pracuje w instytucji kultury na 1/2 etatu jako główna księgowa i na 1/2 etatu jako kadrowa. Problem pojawia się, gdy osoba przebywa na urlopie lub na zwolnieniu lekarskim, ponieważ nie ma w instytucji innej osoby, która ma kwalifikacje do jej zastąpienia. Dodatkowo zakres obowiązków tej pracownicy obejmuje również kwestie związane z BHP i ze szkoleniami BHP oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych.
Czy wymienione obowiązki powinny być powierzone pracownicy?
Jak rozwiązać problem zastępstwa pracownicy, skoro nikt nie może jej zastąpić?

Zwiększenie zakresu obowiązków pracowników muzeum

Dyrektor muzeum zaproponował, aby pracownicy działu dokumentacji oprowadzali grupy po ekspozycji. Ich zakres obowiązków jest wpisany wprost do umowy o pracę.

 • Czy taka zmiana zakresu obowiązków jest możliwa?
 • Czy można ten zakres obowiązków „wyłączyć” z umowy o pracę, aby stanowił osobny, niezwiązany z umową dokument?
 • Czy w związku ze zwiększeniem obowiązków trzeba tym pracownikom podnieść wynagrodzenie?

Dopuszczalna krytyka pracodawcy

• W ramach dopuszczalnej krytyki pracodawcy pracownikowi instytucji kultury wolno wyrażać swoją opinię o organizacji pracy, zarządzaniu nią czy też nieprawidłowościach w niej występujących • Podczas wyrażania takiej krytyki pracownikowi nie wolno kłamać, obrażać ani naruszać dobrego imienia instytucji i jej pracowników, a zwłaszcza kierownictwa • Za przekroczenie granic dopuszczalnej krytyki pracodawcy dyrektorowi instytucji wolno zwolnić pracownika, nawet dyscyplinarnie