osoby z niepełnosprawnością

Prosto i w punkt. O dostępności i tekstach łatwych

 • Dostępność to przede wszystkim niwelowanie barier i myślenie o wszystkich możliwych odbiorcach oferty instytucji kultury
 • ETR to tak zwany tekst łatwy do czytania i rozumienia
 • Wymagane ustawą teksty łatwe, które powinny pojawić się na każdej stronie internetowej instytucji kultury, muszą zawierać podstawowe informacje o instytucji

Zmiany godzin otwarcia instytucji kultury a praca osoby z niepełnosprawnością

Instytucja kultury zatrudnia pracownika z niepełnosprawnością. Pracuje on od poniedziałku do piątku od 07:00 do 14:00, zaś instytucja jest czynna od 08:00 do 16:00. Od 1 lipca br. zmienią się godziny otwarcia instytucji kultury: poniedziałek od 07:00 do 17:00, od wtorku do czwartku od 08:00 do 16:00, zaś w piątek od 08:00 do 14:00.
Co zrobić, aby pracownik z niepełnosprawnością zatrudniony na umowę o pracę przepracował 35 godzin tygodniowo?
W jakich dokumentach należy dokonać zmiany?

Czas pracy niepełnosprawnego dyrektora

Dyrektor instytucji kultury posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Pracuje również w weekendy i w nadgodzinach.
Jak prawidłowo rozliczać czas pracy takiego pracownika?
Czy urlop powinien być rozliczany na godziny?
Czy niepełnosprawny dyrektor może pracować w nadgodzinach?

Tydzień i doba pracownicza oraz obowiązkowe odpoczynki w pytaniach i odpowiedziach

 • Pracownik raz na 7 dni musi skorzystać co najmniej z 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku
 • Doba pracownicza rozpoczyna się w momencie podjęcia przez pracownika pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy
 • Tydzień pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekroczyć 5 dni

Raport o stanie zapewnienia dostępności w instytucji kultury

Czy instytucje kultury mają obowiązek złożyć raport o stanie zapewnienia dostępności?

Zobaczyć Niewidzialnych. O dostępności instytucji dla osób z problemami widzenia

 • Coraz więcej osób ma kłopoty ze wzrokiem, a biorąc pod uwagę współczesny tryb życia — problem będzie się pogłębiał
 • Decyzja o otwarciu się na osoby z niepełnosprawnościami to decyzja strategiczna
 • Dostosowanie oferty instytucji kultury dla osób z problemami widzenia to nie tylko wielkie inwestycje, ale także drobne, proste do wprowadzenia udogodnienia i rozwiązania

Dostosuj się! Instytucje kultury naprawdę dla wszystkich?

 • Ważniejsza od zniesienia barier architektonicznych jest otwartość pracowników na potrzeby osób z niepełnosprawnościami
 • Aby móc otworzyć się na tę grupę odbiorców, warto poznać i zrozumieć ich potrzeby
 • Większość ograniczeń wynika z lęku i braku wiedzy

O czym należy pamiętać, zatrudniając osobę z niepełnosprawnościami w instytucji kultury?

 • Najważniejsze obowiązki pracodawcy wynikające z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej
 • Jak wspomóc aklimatyzację osoby z niepełnosprawnościami w miejscu pracy?
 • Sposoby na to, żeby zespół też umiał się znaleźć w tej sytuacji

Pomoc z tytułu zatrudniania niepełnosprawnych w instytucji kultury

Czy gminny ośrodek kultury (GOK), w którym pracuje 4 osoby, może przy zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej skorzystać z ulg i wsparcia innych instytucji?

Urlop pracownika niepełnosprawnego

Instytucja chce zatrudnić na ¾ etatu pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Będzie pracował codziennie po tyle samo, czyli 5 godzin i 15 minut.
Ile pracownikowi przysługuje godzin urlopu oraz ile dni urlopu w rozumieniu art. 1542 § 2 i 3 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp)?

Kultura na pole (na dwór)! Czyli o najciekawszych pomysłach łączenia działań kulturalnych i aktywności fizycznej

 • Harmonijny rozwój człowieka obejmuje zarówno aktywność umysłową, duchową, jak i fizyczną
 • Organizowanie wydarzeń, które odbywają się poza siedzibą instytucji, powoli staje się standardem
 • Tego typu działania są nie tylko ciekawą propozycją dla odbiorców, ale też znakomitą formą promocji instytucji

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracowników instytucji kultury

 • Do udzielania urlopów pracownikom instytucji kultury stosuje się przepisy kp
 • Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy
 • Pracownikowi zatrudnionemu na część etatu niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia